Loading

Πλέγμα για το δάπεδο

Η ενίσχυση του σκυροδέματος παίζει σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση του δαπέδου. Είναι το ενισχυτικό στρώμα που παρέχει τη βάση με την απαραίτητη αντοχή και μειώνει τον κίνδυνο καταστροφής όταν συρρικνώνεται η δομή. Ανάλογα με το πάχος και τον τύπο του σφραγίσματος για ενίσχυση, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι ματιών - μέταλλο, πλαστικό γυαλί.

Πλέγμα για το δάπεδο

Πότε να ενισχύσετε το τζάμι

Πότε να ενισχύσετε το τζάμι

Δεν γίνεται πάντοτε η επίστρωση με ενισχυτικό στρώμα, αλλά υπάρχουν και όροι υπό τους οποίους η παρουσία της είναι υποχρεωτική:

 • τοποθέτηση ακατέργαστης επίστρωσης?
 • τοποθέτηση μιας στρώσης πολλαπλών στρώσεων με θερμομονωτική στρώση.
 • η συσκευή του "ζεστού" δάπεδα?
 • τοποθέτηση του στρώματος ισοπεδωτή σε χώρους όπου αναμένεται μεγάλο φορτίο στο δάπεδο.
 • τοποθέτηση λεπτών στρώσεων.

Ένα τραχύ στρώμα πραγματοποιείται συνήθως είτε στο έδαφος είτε σε πλάκες και σε αμφότερες τις περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συρρίκνωσης και παραμόρφωσης της ίδιας της βάσης. Η σωστά ενισχυμένη επίστρωση ακόμη και με ισχυρή συρρίκνωση του σπιτιού διατηρεί τη σταθερότητα του.

Η σωστά ενισχυμένη επίστρωση ακόμη και με ισχυρή συρρίκνωση του σπιτιού διατηρεί τη μονολιθικότητα του

Όταν χρησιμοποιείται η πολυστρωματική βάση, το ενισχυτικό στρώμα καθιστά δυνατή τη μείωση του πάχους του, η οποία όχι μόνο εξοικονομεί υλικά αλλά και μειώνει το φορτίο στα δάπεδα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του δαπέδου με παχύ στρώμα σκυροδέματος, για παράδειγμα, σε δωμάτια με χαμηλά ταβάνια ή σε ξύλινη βάση, η ενίσχυση επιστρέφει και πάλι στη διάσωση.

Τύποι και ιδιότητες των ενισχυτικών πλεγμάτων

Για την ενίσχυση τσιμεντοκονιών χρησιμοποιούνται 3 τύποι διχτυών:

Τα σύνθετα εξαρτήματα συνδέονται με δέσμες σύρματος ή πλαστικού

Πλαστικό πλέγμα πολυπροπυλενίου για ενίσχυση είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση στα πιο παραδοσιακά μεταλλικά δίκτυα

Το πάχος των διχτυών και το μέγεθος των κυττάρων έχουν μεγάλη σημασία για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών αντοχής του υποστρώματος. Για να επιλέξετε σωστά ένα πλέγμα, πρέπει να εξοικειωθείτε με τις βασικές ιδιότητες κάθε είδους.

Μεταλλικά πλέγματα

Για την ενίσχυση τσιμεντοκονιών, χρησιμοποιούνται πλέγματα συγκολλημένα από χαλύβδινο σύρμα με πάχος τουλάχιστον 2,5 mm. Πιο συχνά, τέτοια πλέγματα δεν παράγονται σε ρολά, αλλά σε φύλλα, καθώς το πάχος του σύρματος μειώνει σημαντικά την ευελιξία του προϊόντος. Τα τυποποιημένα μεγέθη κυλίνδρων είναι ίσα με 1,5x2m και 0,5x2m. οι βέλτιστες διαστάσεις των κυττάρων είναι 100x100 mm, 150x150 mm και 200x200 mm, ανάλογα με το κλάσμα πλήρωσης και το πάχος της επίστρωσης. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του πλέγματος για ενίσχυση είναι οι μικρές εντομές, που βρίσκονται στα βήματα των 2-3 mm κατά μήκος ολόκληρης της επιφάνειας του σύρματος. Τέτοιες εντομές έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την πρόσφυση του πλέγματος στο διάλυμα σκυροδέματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το υποτιθέμενο φορτίο στο πάτωμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το σύρμα που χρησιμοποιείται για το πλέγμα.

Ελέγξτε την ποιότητα των συγκολλημένων αρμών κατά τη στιγμή της αγοράς

Συγκολλημένο πλέγμα για ενίσχυση

Όταν επιλέγετε ένα συγκολλημένο πλέγμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την ποιότητα των συνδέσεων συγκόλλησης. Συχνά στην πλέξη έρχεται, όπου οι αρμοί συγκολλούνται μέσω ενός, ή ακόμα και 2-3 κυττάρων. Αυτό μερικές φορές μειώνει τη δύναμη της επίστρωσης και οδηγεί στην εμφάνιση ρωγμών στη συρρίκνωση. Οι ίδιες οι ενώσεις θα πρέπει επίσης να ελέγχονται προσεκτικά λόγω έλλειψης διάβρωσης, λέπτυνσης μετάλλου, μαύρων κηλίδων. Εάν το σύρμα είναι γαλβανισμένο ή επικαλυμμένο με μια ένωση πολυμερούς, η επίστρωση πρέπει να είναι απόλυτα άθικτη στα σημεία τομής, χωρίς ρωγμές ή αποκόλληση. Οποιαδήποτε ελαττώματα επιταχύνουν τη διάβρωση του σύρματος, κατά συνέπεια, η αξιοπιστία του ενισχυτικού στρώματος επίσης μειώνεται.

Χάλυβα συγκολλημένα πλέγματα για οπλισμό, τύπους

Σύνθετα πλέγματα

Η εμφάνιση σύνθετων πλεγμάτων επέτρεψε αρκετές φορές να αυξήσουν την απόδοση των επιφανειών. Μετάλλων, γαλβανισμένο, ακόμα και κάτω από την επίδραση της υγρασίας και κάποια πρόσθετα σε σκυροδέματα με το χρόνο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας κενά στο κονίαμα, στη θέση των οποίων υπάρχουν ρωγμές. Τα σύνθετα υλικά δεν φοβούνται το νερό ή τις χημικές επιδράσεις και επομένως παραμένουν στο πάχος του σκυροδέματος αμετάβλητα εδώ και χρόνια. Σύνθετα πλέγμα κατασκευασμένο κυρίως από fiberglass, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη - από βασάλτη και ίνες άνθρακα εμποτισμένο με ένα πολυμερές συνδετικό.

Σύνθετο πλέγμα ενίσχυσης

Αυτά τα ενισχυτικά υλικά έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα:

 • ελαφρύ βάρος.
 • χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα.
 • αντοχή στη διάβρωση.
 • απόλυτη αδράνεια σε αλκαλικές και άλλες επιθετικές χημικές ενώσεις κατασκευαστικών μειγμάτων.
 • αντοχή;
 • απλότητα τοποθέτησης.
 • υψηλή πλαστικότητα;
 • χαμηλό κόστος.

Εφαρμογή σύνθετων ματιών

Αναπαράγει σύνθετο μεταλλικό πλέγμα μόνο ένα - δεν αντέχουν σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες +200 ° C, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κτίρια με υψηλές απαιτήσεις pozharobezopasnos λεπτό. Διάμετρος πλέγματος από υαλονήματα από 4 έως 14 mm. Παράγεται με τη μορφή των ιστών, και μεμονωμένες ράβδους, μήκους 6 μ. Το προφίλ πλέγμα μπορεί να νευρώσεις, όπως χαλύβδινο οπλισμό, ή έχουν μια επίστρωση από χαλαζιακή άμμο. Και οι δύο παραλλαγές προάγουν την πρόσφυση του ενισχυτικού στρώματος στη μάζα σκυροδέματος. Τα σύνθετα εξαρτήματα πλέκονται στο πλέγμα απευθείας στο σημείο της επίστρωσης. τα προφίλ στερεώνονται μεταξύ τους με ειδικό σφιγκτήρα ή σύρμα σύνδεσης.

Τα εξαρτήματα σύνθετου πολυμερούς είναι ενσύρματα

Πλέγμα για το δάπεδο

Για να καταστεί η επίστρωση δαπέδου ισχυρή και ανθεκτική, πρέπει να ενισχυθεί. Η ενίσχυση γίνεται με τη βοήθεια της ενίσχυσης - τοποθέτηση σε στοιχεία από μεταλλικό σκυρόδεμα. Για την ευκολία της εργασίας χρησιμοποιείται το πλέγμα ενίσχυσης για το δάπεδο. Η εφαρμογή του είναι βέλτιστη σε πολλές περιπτώσεις όταν χύνεται δάπεδα από σκυρόδεμα. Η τεχνολογία της επίστρωσης περιλαμβάνει την τοποθέτηση του πλέγματος σε κάθε περίπτωση.

Τύποι διχτυών

Πρώτον, θα πρέπει να εξετάσετε τι μπορεί να είναι ένα πλέγμα για την ενίσχυση της επίστρωσης. Τα είδη της είναι πολλά. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε το σωστό προϊόν, γιατί θα εξαρτηθεί από τη δύναμη του δαπέδου του σκυροδέματος. Ένα σφάλμα στην αγορά ενός πλέγματος μπορεί να προκαλέσει ταχεία επιδιόρθωση του ενισχυμένου επιστρώματος. Το κατάλληλο υλικό θα διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι διχτυών. Διαφέρουν ανάλογα με το υλικό κατασκευής. Υπάρχουν 2 κοινές επιλογές:

 • πλαστικό πλέγμα (πολυμερές), καθώς και παρόμοια προϊόντα.
 • μεταλλικά προϊόντα κατασκευασμένα από διαφορετικά κράματα.

Τα δίχτυα υαλοβάμβακα επιλέγονται συχνά επειδή έχουν πολλές θετικές ιδιότητες:

 • μικρή μάζα.
 • απλότητα μεταφοράς και στοιβασίας.
 • υψηλή πλαστικότητα και ευελιξία.
 • τα προϊόντα αυτά δεν εκτελούν ρεύμα.

Επιπλέον, τα πλαστικά προϊόντα είναι λιγότερο δαπανηρά από τα μεταλλικά προϊόντα. Αυτός ο παράγοντας είναι ο κύριος παράγοντας κατά την επιλογή του υλικού για την ενίσχυση του σκυροδέματος. Αυτή η επιλογή είναι βέλτιστη για πολλές κατασκευαστικές εταιρείες. Τα πλαστικά προϊόντα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Κάθε ένα από αυτά έχει ορισμένα χαρακτηριστικά.

Τα μεταλλικά προϊόντα είναι ακριβότερα, αλλά έχουν πολλά πλεονεκτήματα:

 • υψηλή αντοχή.
 • μεγάλη διάρκεια ζωής.
 • αντοχή στη μηχανική καταπόνηση.
 • αντοχή στις αλλαγές θερμοκρασίας.

Αυτά τα υλικά συνιστάται να επιλέξουν κατά την ενίσχυση του δαπέδου σε δωμάτια με υψηλό φορτίο στο πάτωμα. Ειδικά αφορά βιομηχανικούς χώρους.

Το πολυμερές πλέγμα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του μεταλλικού πλέγματος - δεν υπάρχει αποτέλεσμα θωράκισης όταν είναι τοποθετημένο. Δεν υπάρχουν εμπόδια στη λειτουργία διαφορετικού εξοπλισμού. Αυτό αυξάνει τη συνάφεια της τοποθέτησης του πολυμερούς πλέγματος στους χώρους όπου θα εγκατασταθεί το οπλισμό.

Τα μειονεκτήματα των μεταλλικών διχτυών είναι η ευαισθησία στην υγρασία. Εάν το δωμάτιο είναι μόνιμα βρεγμένο, το πλέγμα ενδέχεται να καταστραφεί. Για να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ένα πλέγμα στο οποίο να εφαρμόζεται μια προστατευτική επίστρωση. Μπορείτε επίσης να προτιμήσετε προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα.

Τα μεταλλικά πλέγματα είναι κατασκευασμένα από τέτοιους τύπους:

 • Υφαντά. Κατά τη δημιουργία τέτοιων προϊόντων χρησιμοποιείτε χαλύβδινο σύρμα. Συνήθως είναι κατασκευασμένο από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.
 • Rabitsa. Η φθηνότερη επιλογή είναι η ραβίτσα. Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με πρόσθετη επίστρωση.
 • Ενίσχυση. Αυτή η επιλογή είναι η πιο αξιόπιστη και επιτυχημένη κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. Το ενισχυτικό πλέγμα είναι κατασκευασμένο από σειρές σύρματος. Οι τομείς μπορούν να είναι ορθογώνιοι ή τετράγωνοι.
 • Τοιχοποιία. Αυτή η επιλογή είναι πιο κατάλληλη για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ωστόσο, χρησιμοποιείται συχνά όταν χύνεται το στρώμα. Αυτά τα προϊόντα έχουν μικρό βάρος.
 • Στρουθοκαμήλου. Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της επίστρωσης. Είναι κατασκευασμένο από σύρμα θερμικής επεξεργασίας.
 • Το φερμουάρ. Μπορεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αντοχή στη σκουριά.
 • Όλα-μέταλλο. Ένα τέτοιο πλέγμα είναι ελαφρύ και ελαστικό. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Επίσης, το μεταλλικό πλέγμα μπορεί να γαλβανιστεί.

Τέτοια δίκτυα ενισχύουν τη συγκεκριμένη βάση σε διαφορετικές περιπτώσεις. Κατά την επιλογή ενός προϊόντος, αξίζει να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα του μελλοντικού ορόφου.

Χαρακτηριστικά των διχτυών

Εκτός από το γεγονός ότι τα πλέγματα που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της επίστρωσης διαφέρουν στο υλικό κατασκευής, μπορούν να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ των κύριων παραμέτρων, οι οποίες αξίζει να δώσουν προσοχή, είναι:

 • Το μέγεθος του κελιού. Μπορεί να κυμαίνεται από 5 mm έως 20 cm και περισσότερο.
 • Διατομή καλωδίων.

Ένας από τους δευτερεύοντες δείκτες είναι το μέγεθος του κυλίνδρου. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχει σημασία ποιο υλικό αποτελείται από το πλέγμα - πολυμερές ή μέταλλο. Οι πιο κοινές είναι οι δείκτες αυτοί:

 • το μήκος του κυλίνδρου είναι από 2 έως 50 μέτρα.
 • πλάτος ρολού - έως 2 μ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του ενισχυτικού πλέγματος, μπορείτε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη επιλογή.

Χρήση υλικού

Η διαδικασία τοποθέτησης του δικτύου δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία. Ωστόσο, εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο ζεύκτη. Αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικό πρόβλημα. Θα ήταν πραγματικά να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες της τοποθέτησης του δικτύου πριν από την έναρξη του έργου. Επίσης, είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στα στάδια της διαδικασίας. Με τα χαρακτηριστικά του καθενός από αυτά πρέπει να γίνει κατανοητό χωριστά.

Γενικές συμβουλές που θα είναι χρήσιμες κατά την τοποθέτηση ενισχυτικού πλέγματος:

 • Η καλύτερη επιλογή είναι να επιλέξετε ένα πλέγμα με ένα μικρό μέγεθος κελιού. Το πάχος του σύρματος πρέπει να είναι μεγάλο.
 • Ο υποχρεωτικός οπλισμός υπόκειται σε συγκεκριμένες βάσεις πάχους 8-10 cm. Εάν η πλάκα είναι υψηλότερη, δεν μπορεί να ενισχυθεί. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, συχνά γίνεται ενίσχυση.
 • Το ίδιο το δίχτυ δεν πρέπει να μολυνθεί. Επιπλέον, δεν πρέπει να βαφτεί ή να βερνικωθεί.
 • Ο ιστός ενίσχυσης πρέπει να τοποθετείται πλησιέστερα στο μέσο της βάσης του σκυροδέματος.
 • Όταν δημιουργείτε μια ζεστή επίστρωση, το πλέγμα δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά στους τοίχους του δωματίου.
 • Όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο στην επικάλυψη, τόσο πιο παχύ είναι το σύρμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του ενισχυτικού πλέγματος.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους κανόνες, μπορείτε να τοποθετήσετε το πλέγμα με τέτοιο τρόπο ώστε η βάση από σκυρόδεμα να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη.

Κατάλογος εργαλείων

Εκτός από το πλέγμα, πρέπει να προετοιμαστεί ένας αριθμός εργαλείων για να γεμίσει το δάπεδο. Θα χρειαστείτε:

Έχοντας τέτοια εργαλεία, μπορείτε να ξεκινήσετε τις εργασίες.

Προετοιμασία του

Αφού τα εργαλεία και τα υλικά έχουν προετοιμαστεί, μπορείτε να αρχίσετε το πλέγμα. Πρώτα πρέπει να προετοιμάσετε το πάτωμα:

 • Το πάτωμα πρέπει να καθαρίζεται από ακαθαρσίες και απόβλητα από την προηγούμενη επικάλυψη.
 • Στη συνέχεια η επιφάνεια επεξεργάζεται με αντισηπτικά και τοποθετείται η στεγανοποίηση.
 • Η μόνωση τοποθετείται.
 • Στους τοίχους υπάρχει μηδενικό επίπεδο δαπέδου.
 • Η επάνω ένδειξη ρυθμίζει τους φάρους. Μεταξύ τους θα πρέπει να υπάρχει ένα βήμα 30 μέτρα μικρότερο από το μήκος του κανόνα.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, μπορείτε να ξεκινήσετε την τοποθέτηση του πλέγματος και την έκχυση σκυροδέματος.

Ενίσχυση και πλήρωση του σκυροδέματος

Η ενίσχυση της βάσης σκυροδέματος από το πλέγμα είναι πολύ απλή. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Τοποθετήστε τα υποστηρίγματα ματιών στην επιφάνεια.
 • Κάτω από αυτά βάλτε ένα πλέγμα. Η επικάλυψη των τμημάτων πρέπει να βλ. Βλέπε ότι το δίχτυ δεν αγγίζει το τραχύ δάπεδο.
 • Η σκυροδέτηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η λύση χύνεται μεταξύ των φάρων, δημιουργώντας ένα γέμισμα από τη γωνία που βρίσκεται πιο μακριά από την υπόλοιπη πόρτα. Για να ευθυγραμμίσετε την επιφάνεια, χρησιμοποιήστε τον κανόνα. Μετακινείται κατά μήκος προκαθορισμένων οδηγών.
 • Μετά από μισή ώρα μετά την έκχυση του σκυροδέματος, πρέπει να σκουπιστεί και να αφεθεί να στεγνώσει. Στη βάση δεν δίνει ρωγμές, πρέπει να υγραίνεται τακτικά με νερό για περίπου 3 ημέρες.
 • Μια εβδομάδα αργότερα, μπορείτε να καταργήσετε τους φάρους. Οι τρύπες που εμφανίστηκαν μετά την απομάκρυνσή τους θα πρέπει να καλύπτονται με σκυρόδεμα.

Μετά από αυτή την ακολουθία, μπορείτε να γεμίσετε γρήγορα το δάπεδο χωρίς επαγγελματικές δεξιότητες.

Χαρακτηριστικά της ενίσχυσης

Για την ενίσχυση του δαπέδου από σκυρόδεμα συνήθως χρησιμοποιείται μεταλλικό πλέγμα. Το πάχος σύρματος σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιλεγεί σε ένα ευρύ φάσμα. Επίσης, οι διαστάσεις των κυττάρων μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά. Ορισμένες παράμετροι υπολογίζονται με βάση παραμέτρους όπως η τοποθεσία, οι συνθήκες λειτουργίας, ο τύπος δαπέδου, τα χαρακτηριστικά του πλέγματος.

Η βασική απαίτηση που πρέπει να τηρείται κατά την εκτέλεση αυτής της εργασίας είναι η σωστή θέση της. Επίσης, το δίκτυο πρέπει να διορθωθεί σωστά. Για να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, το πλέγμα θα πρέπει να τοποθετηθεί στη μέση της βάσης σκυροδέματος. Για αυτό, ταιριάζει σε ειδικές βάσεις.

Καλά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν κατά την ενίσχυση της επίστρωσης με συνδυασμένη μέθοδο. Με αυτή τη λύση, τα πλεονεκτήματα των χαλύβδινων ματιών μπορούν να συμπληρωθούν από τα πλεονεκτήματα του σκυροδέματος με ίνες προπυλενίου. Η συνδυασμένη μέθοδος επιλέγεται με συσκευή δαπέδου, η οποία θα επηρεαστεί από μεγάλα φορτία.

Συμπεράσματα

Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα και ενισχυτικό κλουβί. Για να ενισχυθεί ο σχεδιασμός, συχνά χρησιμοποιείται ενισχυτικό πλέγμα. Τέτοια προϊόντα μπορεί να είναι πολυμερή ή μέταλλα. Επιλέγονται αρκετά συχνά όταν εξοπλίζονται τα δάπεδα. Για να εξασφαλιστεί ότι η βάση από σκυρόδεμα έχει εξυπηρετήσει περισσότερες από μία δεκαετίες, είναι απαραίτητο να επιλέξετε και να τοποθετήσετε σωστά το δίχτυ. Επίσης, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εκμετάλλευσης του δαπέδου.

Τι είναι ένα πλέγμα για την ενίσχυση της επίστρωσης και πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί;

Το πλέγμα για την ενίσχυση της επίστρωσης συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού, σταθερού και ισχυρού δαπέδου. Όταν χρησιμοποιείτε ενισχυτικό υλικό, είναι δυνατό να επιτευχθεί η πιο αποτελεσματική οριοθέτηση δαπέδου πριν από την ολοκλήρωση. Απαιτούνται αυξημένες λειτουργικές και τεχνικές επιδόσεις για τα δάπεδα που υπόκεινται σε σημαντική πίεση. Το πλέγμα για την επίστρωση δαπέδου αυξάνει την ανθεκτικότητα της επικάλυψης και εμποδίζει το σχηματισμό ρωγμών ακόμη και με μικρές αλλαγές στο έδαφος.

Πότε είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ζεύκτη;

Για να προσδιοριστεί εάν απαιτείται ένα πλέγμα για την επίστρωση, θα πρέπει να διαγνωστεί ο τύπος και η δύναμη του φορτίου στην επιφάνεια, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος. Ένα πλέγμα είναι ένα επιθυμητό υλικό στη διάταξη του δαπέδου, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μια αναγκαιότητα, ειδικά όταν:

 • ένα μικρό στρώμα κάλυψης σκυροδέματος. Η πλήρωση ενός σημαντικού στρώματος είναι απαράδεκτη σε διαμερίσματα ή κατοικίες, στέκεται σε ασταθή εδάφη ή οδηγούμενους σωρούς.
 • ευπάθεια του ιδρύματος. Εάν το έδαφος είναι επιρρεπές σε καθίζηση, υπονόμευση κλπ., Το πλέγμα θα βοηθήσει στην αποφυγή θραύσεων και τεντώματος. Το ενισχυτικό πλέγμα για το δάπεδο δημιουργεί μια ανεξάρτητη και συμπαγή σανίδα, ένα είδος "σχεδίου". Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δαπέδων πολλαπλών στρώσεων, όταν τοποθετείται στη βάση ένα μονωτικό υλικό όπως: ορυκτό μαλλί, αφρός, αδιάβροχη μεμβράνη και τα παρόμοια.
Ενίσχυση της επίστρωσης με μεταλλικό πλέγμα
 • πρέπει να οργανώσετε ένα παχύ δάπεδο. Το στρώμα θεωρείται πάχος σε ύψος μεγαλύτερο από 5 cm.
 • σχεδιασμός εγκατάστασης βαρύ εξοπλισμού: τζάκι, εργαλειομηχανές, μεταφορείς κλπ. ·
 • την επιθυμία να εγκαταστήσετε θερμά δάπεδα.

Το ενισχυτικό πλέγμα για μια βάση δαπέδου από σκυρόδεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, αλλά αν θέλετε να γεμίσετε το δάπεδο στο διαμέρισμα δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για πρόσθετη ενίσχυση. Ο ιδιοκτήτης καθορίζει ανεξάρτητα την ανάγκη ενός πλέγματος για επίστρωση σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον κατάλογο.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ενίσχυσης και της διαφοράς από τους συμβατικούς δεσμούς

Η επιφάνεια του μελλοντικού στρώματος με ένα οπτικό δίκτυο δεν διαφέρει από τη συνηθισμένη σύνθεση τσιμέντου, αλλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ποικίλλουν σημαντικά. Επιπλέον, το ενισχυτικό πλέγμα βοηθά στην επίστρωση του καμπυλωμένου δαπέδου, διευκολύνοντας την απλούστευση της επιπέδωσης της επιφάνειας. Όταν πλημμύρες οπλισμένο σκυρόδεμα είναι καλύτερα ανεκτή υγρασία, χωρίς να υποστούν καταστροφή και παραμόρφωση.

Βασικά πλεονεκτήματα:

 • αυξάνει την ανθεκτικότητα της επιφάνειας.
 • η ανάγκη για εργασίες επισκευής και αποκατάστασης μειώνεται.
 • η δύναμη της βάσης αυξάνεται.
 • βελτιώνει την αντίσταση στις καταστροφικές επιρροές.
Ενισχυτικό πλέγμα οπλισμού
 • μειώνει τον κίνδυνο ρωγμών.
 • αραίωση της απαραίτητης στρώσης του σφραγίσματος.
 • εξοικονομούνται εξοικονομήσεις κονιαμάτων.
 • βελτιώνει τη διάταξη των ανώμαλων ορόφων.

Τύποι και ιδιότητες των ενισχυτικών πλεγμάτων

Υπάρχουν πολλές επιλογές από την ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου. Το πλέγμα είναι κατασκευασμένο από διάφορα υλικά, συνήθως σύμφωνα με αυτή την αρχή, ταξινομείται σε:

 • μέταλλο. Οι ράβδοι συγκολλούνται μεταξύ τους.
 • σύνθετα (κυρίως ίνες από γυαλί). Μεταχειρισμένα σύνθετα υλικά, τα οποία συνδέονται με πλαστικούς κλιπς, κορδόνια ή σύρμα.
 • πλαστικό. Είναι μια αντάξια εναλλακτική λύση στην κλασική μεταλλική έκδοση.

Είδη εξαρτημάτων για το σκοπό αυτό:

 • εργασίας. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται για τον προσδιορισμό της διατομής. Υιοθετεί μέρος της προσπάθειας από το κύριο φορτίο.
 • διανεμητική. Επιλέξτε μια διάμετρο βασισμένη στο ελάχιστο ποσοστό ενίσχυσης, διατηρήστε συρρίκνωση και επέκταση, πρακτικά δεν επεκτείνεται από τη θερμοκρασία.
 • εγκατάσταση. Προωθεί την ενοποίηση των προηγούμενων δικτύων.
 • άγκυρα. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση ενσωματωμένων εξαρτημάτων.
Πλέγμα αγκύρωσης για δάπεδο δαπέδου

Μεταλλικά πλέγματα

Το μεταλλικό πλέγμα για το δάπεδο είναι από χοντρό σύρμα ή ράβδους με πάχος 2,5 mm. Πωλείται κυρίως σε φύλλα, διότι δεν είναι αποτελεσματικό να αναδιπλώνεται υλικό σε ρολό. Τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος των κυψελών, η βέλτιστη τιμή είναι 100 ανά 100 mm, 150 με 150 mm και 200 ​​με 200 mm. Το μέγεθος επιλέγεται με βάση το κλάσμα της ουσίας πλήρωσης και το μέγεθος του στρώματος. Καθώς αυξάνεται το φορτίο στο σκυρόδεμα, αυξάνεται το καθαρό πάχος.

Για να βελτιωθεί η πρόσφυση του πλέγματος και του σκυροδέματος σε όλη την περίμετρο του πλέγματος, γίνονται μικρές εντομές, το ύψος μεταξύ τους είναι 2-3 mm.

Τα μεταλλικά πλέγματα είναι ευαίσθητα στην υγρασία, επομένως εφαρμόζονται με πρόσθετη επικάλυψη. Πολυμερή, πλαστικά, γαλβανισμοί και παρόμοια προστατευτικά υλικά μπορούν να εφαρμοστούν από πάνω. Το πλέγμα που θα χρησιμοποιηθεί για το δάπεδο θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό.

Όταν αγοράζετε ενισχυμένο πλέγμα κάτω από την επίστρωση, στις αρμούς συγκόλλησης, φροντίστε να ελέγξετε την ποιότητα των ραφών. Για την οικονομία, ορισμένοι κατασκευαστές συγκολλώνουν το πλέγμα μέσω 1-3 κυψελών. Οι τεχνικές παράμετροι από μια τέτοια λύση μειώνονται σημαντικά, υπάρχει κίνδυνος ρήξης της θεμελίωσης. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσέξτε τη διάβρωση και τα μαύρα σημεία.

Το μεταλλικό πλέγμα για οπλισμό σκυροδέματος καταστρέφεται γρήγορα, για να παραταθεί η διάρκεια ζωής, εφαρμόζεται ένα προστατευτικό υλικό. Εάν υπάρχει πρόσθετη επικάλυψη, οι αρμοί πρέπει να έχουν αναπόσπαστο στρώμα προστασίας, ακόμη και η μικρότερη γρατσουνιά θα οδηγήσει σε καταστροφή.

Μεταλλικό πλέγμα για το δάπεδο

Πλαστικά δίχτυα

Τα πλαστικά πλέγματα έχουν πολλές φορές μεγαλύτερες λειτουργικές ιδιότητες. Τα μεταλλικά πλέγματα με επικάλυψη ψευδαργύρου εξακολουθούν να διαβρώνονται και να καταστρέφονται, δημιουργώντας κενά στη δομή και οδηγώντας στην ευπάθεια του στρώματος. Το πλαστικό δεν υφίσταται καταστροφή από χημικά, νερό, κλπ. Παραμένει στην αρχική του κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πλεονέκτημα του δαπέδου δαπέδου με πλαστικό πλέγμα:

 • χαμηλό βάρος?
 • ελάχιστη αγωγιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας ·
 • προστασία από τη διάβρωση;
 • δεν αντιδρά με χημικά και αλκαλικά υγρά.
 • αντοχή;
 • εύκολη τοποθέτηση, ακόμη και σε δωμάτια με μη τυποποιημένο σχήμα?
 • δεν παρεμβαίνει στη μετάδοση σήματος.
 • πλαστικότητα;
 • Προσιτή τιμή.

Ιδιαίτερα δημοφιλές είναι ένα πλέγμα από πλαστικό με τη σήμανση OSS - μια γενική ποικιλία. Διατίθεται σε κυλίνδρους με πλάτος 1-4 m και μήκος 10 έως 20 m. Η τιμή είναι σχετικά χαμηλή.

Πλαστικό πλέγμα για το δάπεδο

Δίχτυ υαλοβάμβακα

Το αλουμινόχρυσο γυαλί αποτελεί τη βάση του πλέγματος, το οποίο συνδέεται μέσω ενός πλέγματος ανοιχτού ανοίγματος. Σε αυτό τοποθετούνται μικρά κελιά (4-6 mm) για μια υψηλής ποιότητας σύνδεση της λύσης. Το χρησιμοποιούμενο πλέγμα εμποτίζεται με διαλύματα για την αύξηση της αντοχής στα αλκάλια. Η χρήση ενισχυτικού πλέγματος χωρίς τέτοια επεξεργασία θα οδηγήσει στην καταστροφή των υαλοβάμβακα σε 5-7 χρόνια.

Τα πλεονεκτήματα του υλικού είναι:

 • ελαφρύ βάρος, δεν οδηγεί σε επιβάρυνση της επίστρωσης.
 • μεταφέρονται με αυτοκίνητο.
 • Εξαλείφει τη συρρίκνωση, αυξάνει την αντοχή της επίστρωσης και προστατεύει από την καταστροφή.
 • δίνει αντίσταση σε σοβαρές αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας.

Το μόνο μειονέκτημα είναι η ευπάθεια σε υψηλή θερμοκρασία, παραμορφώνεται σε θερμοκρασίες άνω των 200 ° C.

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε οπλισμό για την ενίσχυση της τσιμεντοκονίας, συνιστάται να προτιμάτε την επιλογή SCP-95 ή ενισχυμένου πλέγματος SSDor. Ορθολογική χρήση υαλοβάμβακα για επιχρίσματα σε οικιακούς χώρους με χαμηλά και μεσαία φορτία.

Τεχνολογία τοποθέτησης ενισχυτικού στρώματος

Ενισχυμένη επίστρωση είναι πάντα μια έκδοση έκδοση του δαπέδου, η αποστολή του είναι να ενισχύσει τη βάση. Για ένα ποιοτικό στρώμα, ένα πλέγμα χρησιμοποιείται πάντοτε σε πάχος μέχρι 5-6 cm. Το παχύ στρώμα χρειάζεται ενίσχυση σε περίπτωση μεγάλων φορτίων ή με κινητικότητα εδάφους.

Το ενισχυτικό πλέγμα θα εξοικονομεί σκυρόδεμα από ζημιές και παραμορφώσεις

Βήμα-βήμα τεχνολογία για την τοποθέτηση του ενισχυτικού στρώματος:

 • Αγορά και επιθεώρηση του υλικού. Εάν το πλέγμα έχει λιπαρούς λεκέδες, σχισμένες περιοχές και άλλα ελαττώματα, δεν πρέπει να στοιβάζονται.
 • Προετοιμασία υποστρώματος. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επίστρωση: αφαιρέστε τυχόν ελαττώματα, καλύψτε την επιφάνεια με αστάρι, τοποθετήστε κάτω από την στεγανοποίηση. Όλοι οι τοίχοι του χώρου σε ύψος περίπου 100 mm σφραγίζονται με ταινία αποσβεστήρα, η οποία είναι απαραίτητη για να αντισταθμιστούν οι παραμορφώσεις λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας.
 • Τοποθετώντας το δίχτυ. Εφαρμόζοντας παράλληλα λειτουργούν στρώματα πλέγματος οπλισμού, με μια επικάλυψη των περίπου 10 cm. Δεν πρέπει να αφήνει ένα κενό μεταξύ του τοίχου και του πλέγματος των 2-3 cm. Προκειμένου να βαλβίδων πλήρως με βρίσκονται στο σκυρόδεμα, που ανυψώνεται σε 1-2 cm πάνω από το δάπεδο. Ως υποστηρίγματα χρησιμοποιούνται κομμάτια από τούβλα, πέτρες, πλαστικούς σωλήνες. Τοποθετήστε τα υποστηρίγματα κάτω από τις περιοχές σύνδεσης των ράβδων για να αποφύγετε παραμορφώσεις. Ο αριθμός των καταστημάτων αυξάνεται ανάλογα με το πάχος του στρώματος.
 • Δημιουργήστε ένα αεροπλάνο. Φάροι από γυψοσανίδες, ράφια ή σανίδες είναι εγκατεστημένοι. Είναι απαραίτητο να ελέγξετε την οριοθέτηση του μετρητή στάθμης. Οποιαδήποτε απόκλιση εξαλείφεται.
 • Η πλήρωση. Ανάμεσα στους φάρους χύστε το διάλυμα μέχρι την πλήρη επικάλυψη του ενισχυμένου υλικού. Το πλέγμα θα πρέπει να κρυφτεί στο βάθος του τσιμέντου. Όσον αφορά τις πλαστικές και σύνθετες ποικιλίες, χρησιμοποιείται μια διαφορετική τεχνική. Αρχικά, χύνεται το 30-40% του διαλύματος, κατόπιν γειώνεται από τον κανόνα και το πλέγμα τοποθετείται με ελαφρά πνιγμό στο τσιμέντο. Αφού τοποθετήσετε το πλέγμα, χύστε το υπόλοιπο διάλυμα.

Εάν τα τοιχώματα στο εσωτερικό είναι επενδεδυμένα με αφρώδη μόνωση ή άλλη μόνωση, είναι απαραίτητο να μόνωση και ηχομόνωση του δαπέδου.

Πώς να ενισχύσει σωστά το δάπεδο δαπέδων;

Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια σωστή και ανθεκτική επίστρωση. Συστάσεις σχετικά με τον σωστό τρόπο ενίσχυσης της επιφάνειας δαπέδων:

 • η πλήρης σκλήρυνση του σκυροδέματος έρχεται μετά από 4 εβδομάδες, πριν από αυτή τη φορά, αντιμετωπίζει απαγορεύεται?
 • Το πλέγμα είναι πάντα βυθισμένο όχι πάνω από τη βάση, αλλά στο πάχος του σκυροδέματος. Τα σωματίδια δεν πρέπει να προεξέχουν.
Ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου με το πλέγμα από τα χέρια του
 • Πριν από την ενίσχυση της στρώσης δαπέδων, είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε μια βάση υψηλής ποιότητας και να τοποθετήσετε τον αποσβεστήρα δονήσεων για να μειώσετε το φορτίο όταν η δομή είναι αναστατωμένη.
 • η ενίσχυση θα πρέπει να έχει επαρκές μέγεθος κυψελών για να διεισδύσει στο κλάσμα πλήρωσης κάτω από το πλέγμα.
 • είναι σημαντικό να δημιουργηθεί καλύτερη πρόσφυση του οπλισμού με το κονίαμα. Για να επιτευχθεί η μέγιστη πρόσφυση, το χρώμα, το λάδι, τα καύσιμα κ.λπ. πρέπει να εξαλειφθούν.

Η ενισχυμένη επίστρωση βελτιώνει σημαντικά την απόδοση μόνο όταν χρησιμοποιείτε τους αναφερόμενους κανόνες.

Συστάσεις

Το πλέγμα μπορεί να δημιουργηθεί με το χέρι από το καλώδιο, γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση του κόστους. Προηγουμένως, έχουμε ήδη εξετάσει πώς να πλέκει σωστά ενίσχυση για ένα ίδρυμα. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν είναι κατώτερη από την εργοστασιακή παραλλαγή.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί το ίδρυμα, καθώς με την αξιοπιστία του, η δομή υπόκειται σε ένα ελάχιστο σχέδιο. Ο πιο κοινός τύπος βάσης είναι η ταινία. Υπάρχει μια ειδική βήμα προς βήμα οδηγίες για το πώς να ενισχύσει σωστά το ίδρυμα κορδέλα με τα χέρια σας.

Το πλέγμα οπλισμού χρησιμοποιείται σε διάφορες κατασκευαστικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας τοιχοποιίας. Η ενίσχυση του ενισχυτικού αεριωμένου σκυροδέματος αυξάνει σημαντικά την αντοχή της δομής, αλλά επίσης αυξάνει το τελικό βάρος της κατασκευής. Η ενίσχυση της τοιχοποιίας από τούβλα απαιτείται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων ή με σημαντικά φορτία στους τοίχους.

Ενίσχυση ματιών για δάπεδο δαπέδου: πώς να επιλέξετε;

Στην κατασκευή για την ενίσχυση του δαπέδου χρησιμοποιείται ευρέως επίστρωση. Πρόκειται για ένα στρώμα μεταξύ του σκληρού δαπέδου και του στρώματος τελειώματος. Μεγάλη αξία όταν χύνεται το τσιμεντοκονίαμα έχει ενισχυτικό πλέγμα, το οποίο τοποθετείται κάτω από τη βάση του σφραγίσματος.

Χάρη στο πλέγμα, τα δάπεδα είναι ομοιόμορφα και ανθεκτικά, αποκτούν εξαιρετικά χαρακτηριστικά μόνωσης. Αυτό αυξάνει σημαντικά την περίοδο λειτουργίας τους.

Χαρακτηριστικά

Η επίστρωση είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, η σύνθεση του οποίου μπορεί να είναι διαφορετική - τσιμέντο με άμμο, άμμο με θρυμματισμένη πέτρα, αφρώδες σκυρόδεμα, διογκωμένο άργιλο και άλλα μείγματα.

Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι:

 • κλασική επίστρωση. Βυθίζεται στο σκληρό δάπεδο και είναι τελείως στερεωμένο στη βάση (έδαφος ή πλάκα βάσης).
 • η μονολιθική επίστρωση δημιουργείται με συνδυασμό διαφόρων σκυροδέματος και η ενίσχυση τοποθετείται σε ειδικές βάσεις και όχι στο πάτωμα. Με μια τέτοια επίστρωση, συνήθως τοποθετούνται διάφορα στρώματα του πλέγματος.
 • πλωτή επίστρωση - το σκυρόδεμα χύνεται σε μονωτικό υλικό που καλύπτει τη βάση του δαπέδου. Η ενίσχυση είναι υποχρεωτική κατά τη διαμόρφωση του σκληρού δαπέδου. Εντούτοις, το ενισχυτικό πλέγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση οποιασδήποτε επίστρωσης. Πρόκειται για ένα καθολικό στοιχείο, το οποίο χρησιμοποιείται για το ρίψιμο δαπέδων και τοίχους σοβά, για εργασίες φινιρίσματος.

Το ενισχυτικό πλέγμα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • διευκολύνει την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου στο κάλυμμα δαπέδου.
 • μειώνει τη δονητική και δυναμική τάση στην επίστρωση.
 • εμποδίζει τη δημιουργία τσιπς και ρωγμών στο τζάμι.
 • αυξάνει την πυκνότητα της σύνθεσης σκυροδέματος.
 • εξοικονομεί ποσότητα χρησιμοποιούμενου σκυροδέματος.
 • Ιδανικό για δάπεδα με μεγάλες κούνιες.

Πότε εφαρμόζεται;

Η ενίσχυση του σφραγίσματος πρέπει να χρησιμοποιείται για να φτάσει στο επίπεδο του δαπέδου, να αποτρέψει την εμφάνιση ρωγμών, τσιπς κατά την ξήρανση και συρρίκνωση του δαπέδου και αν ο μελλοντικός όροφος υπόκειται σε βαριά φορτία. Όταν ενισχυθεί, το πλέγμα είναι σταθερό πάνω από την επιφάνεια του δαπέδου και καλύπτεται με ένα μίγμα σκυροδέματος.

Το ενισχυτικό πλέγμα θα εξοικονομεί σκυρόδεμα από ζημιές και παραμορφώσεις.

Το σύνολο πρέπει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • σε διάταξη δαπέδου με μονωτικό ενδιάμεσο στρώμα, για παράδειγμα, σε διάταξη θερμού ύδατος ή ηλεκτρικού δαπέδου.
 • εάν η θεμελίωση του δαπέδου είναι κινητή και γεμάτη με θρυμματισμένη πέτρα ή διογκωμένη πηλό, το πλέγμα θα χρησιμεύσει ως αντίγραφο ασφαλείας.
 • αν το πάτωμα θα πρέπει να εκτίθεται σε μεταβολές της υγρασίας, κραδασμών, πίεσης και της θερμοκρασίας στο μέλλον (γκαράζ, οικονομική μπλοκ, βιομηχανικά κτίρια, στο σπίτι - το τζάκι, την κουζίνα ή στο μπάνιο)?
 • για την ενίσχυση του δαπέδου, αν το πάχος του σφραγίσματος δεν είναι μεγαλύτερο από 5 cm.

Τύποι: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Το ενισχυτικό πλέγμα είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, πλαστικό, γυαλί. Οι διαστάσεις των κυψελών και το πάχος του σύρματος έχουν διαφορετικές παραμέτρους. Η ποιότητα του δικτύου εξαρτάται από αυτά. Για παράδειγμα, όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του κελιού, τόσο ισχυρότερο είναι το πλέγμα.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η σωστή επιλογή του τύπου ενίσχυσης. Η εκτεταμένη ενίσχυση είναι κατασκευασμένη από υαλοβάμβακα, μέταλλο, πολυπροπυλένιο. Ενισχυμένη διασπορά από χάλυβα, βασάλτη και ίνες. Θα πρέπει να εξετάσετε τα υλικά με περισσότερες λεπτομέρειες.

Μέταλλο

Ένα τέτοιο πλέγμα μπορεί να περιστραφεί ή να συγκολληθεί από ένα σύρμα. Λόγω της ακαμψίας του υλικού, θα παρέχει δύναμη στο κάλυμμα δαπέδου, θα βοηθήσει στην αποφυγή ρωγμών όταν το διάλυμα ξήρανσης εγκατασταθεί. Δεν φοβάται τις αλλαγές θερμοκρασίας.

Κατάλληλο για επιφάνειες επικάλυψης στο έδαφος, δηλαδή για σκληρό δάπεδο.

Τα μεταλλικά πλέγματα χρησιμοποιούνται συχνότερα σε βιομηχανικά κτίρια. Έχει σημαντικό βάρος, υψηλή τιμή και μπορεί να είναι επιρρεπής σε διαβρωτικές διεργασίες. Επομένως, κατά την αγορά αξίζει να επιλέξετε ένα πλέγμα καλυμμένο με PVC ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Γενικά, με αυτο-οπλισμό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω δείγματα χάλυβα με γαλβανισμό: υφαντά, ενισχυτικά, τοιχοποιία, γύψος, γαλβανισμένα, ολ-μέταλλο.

Πλαστικά

Αυτό το πλέγμα, σε αντίθεση με το μέταλλο, δεν φοβάται τη σκουριά και τα χημικά, πιο ελαστικό, έχει μικρό βάρος και μια αποδεκτή τιμή. Είναι ιδανικό για χρήση σε πάχος στρώσης έως 8 εκατοστά και με μικρό φορτίο. Η ελαστικότητα επιτρέπει να αντέχουν τα εφελκυστικά φορτία όταν συρρικνώνεται.

Το πλέγμα πολυπροπυλενίου είναι εύκολο να κοπεί και να ταιριάζει, πωλείται σε κυλίνδρους. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι το πλαστικό δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία του εξοπλισμού και του εξοπλισμού επικοινωνίας.

Ωστόσο, τα πλαστικά πλέγματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε χώρους με βαρύ φορτίο στο πάτωμα.

Είναι πιο κατάλληλο για υγρά ή θερμά δάπεδα, αλλά όχι για το πάτωμα στην έκδοση πρόωσης.

Από γυαλί

Το υφασμάτινο ύφασμα είναι κατασκευασμένο από γυαλί αργιλιοβοροπυριτικού, στο οποίο προστίθεται εμποτισμός από πολυμερή. Προστατεύει το υλικό από τις επιπτώσεις της χημικής σύνθεσης του μείγματος τσιμέντου.

Ένα τέτοιο υλικό είναι ελαφρύ, φθηνό, ανθεκτικό στη διάβρωση, πλαστικό, ανθεκτικό, έχει χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ωστόσο, δεν μπορεί να αντέξει τις υψηλές θερμοκρασίες, σε συνθήκες πάνω από 180-200 βαθμούς, είναι δυνατόν να αναφλεγεί.

Η επίστρωση Fibroarmirovannaya προστατεύει το κάλυμμα δαπέδου από μικρές ρωγμές με τη μορφή αράχνης ιστού. Αποτελείται από υαλοβάμβακα, βασάλτη, χάλυβα, ίνες πολυπροπυλενίου. Οι ίνες εισάγονται στο κονίαμα σκυροδέματος και όταν στερεοποιούνται σχηματίζουν έναν ισχυρό μονόλιθο. Σε συνδυασμό με οποιοδήποτε ενισχυτικό πλέγμα, οι ίνες θα δημιουργήσουν μια πολύ ισχυρή επίστρωση.

Η ίνα από γυαλί και πολυπροπυλένιο είναι κατάλληλη για ελαφρές στρώσεις, μεταλλικές ίνες για δάπεδα με σημαντικό φορτίο, είναι προτιμότερο να επιλέγετε ίνες βασάλτη για εργασία στον αέρα.

Διαστάσεις και κατανάλωση

Το μεταλλικό πλέγμα είναι κατασκευασμένο από σύρμα κατηγορίας ΒΡ-1. Αυτή η συντομογραφία σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και περιέχει λίγη ποσότητα άνθρακα στη σύνθεσή της. Το καλώδιο συνδέεται με μια μέθοδο συγκόλλησης, η διάμετρος κυμαίνεται από τρία έως έξι χιλιοστά. Κύτταρα υπό μορφή τετραγώνων ή ορθογωνίων.

Για την ενίσχυση των επιφανειών, χρησιμοποιούνται πλέγματα καλωδίων πάχους τουλάχιστον 2,5 mm. Σύρμα από χάλυβα, το ίδιο το πλέγμα είναι διαθέσιμο με τη μορφή καρτών, φύλλων και κυλίνδρων. Οι διαστάσεις του πρότυπου φύλλου είναι τροποποιήσεις των 0,5 / 1,5 / 3/4 με 2 μέτρα.

Τα προϊόντα με πάχος σύρματος μέχρι 2,5 mm παράγονται σε κυλίνδρους, το πλάτος του κυλίνδρου είναι μέχρι ένα και μισό μέτρα, το μήκος μπορεί να φτάσει τα 25 μέτρα. Συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη κυψελών - 50x50 mm, 100x100 mm, 150x150 mm και 200x200 mm. Οι κατασκευαστές εφαρμόζουν ειδικές τομές στην επιφάνεια του μεταλλικού σύρματος, γεγονός που αυξάνει τη λαβή του πλέγματος με το μίγμα σκυροδέματος.

Κατά προσέγγιση κατανάλωση μεταλλικού υλικού: βάρος 1,45 kg ανά m2 με μέγεθος φύλλου 100x200 cm και διάμετρο καλωδίου 3 mm.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του σύρματος και όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των κυττάρων, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάρος του πλέγματος και τόσο ισχυρότερη είναι η ενίσχυση.

Ένα πλέγμα από πολυμερή, υαλοβάμβακα και ίνες είναι πολύ ελαφρύτερο από ένα μεταλλικό πλέγμα. Πλαστικά μάτια παράγονται σε κυλίνδρους μέχρι 60 μέτρα και πλάτος έως και τέσσερα μέτρα, για την ενίσχυση ενός πλέγματος με πυκνότητα 120 g / m2 και μέγεθος ματιών 45x45 mm είναι το καλύτερο.

Fiberglass έχει διάμετρο 4-14 mm, παράγεται με τη μορφή καμβάδων ή ράβδων. Οι ίνες αλληλοσυνδέονται. Μπορεί να είναι με νευρώσεις ή χαλαζία - για καλύτερη πρόσφυση στο σκυρόδεμα.

Για την ενίσχυση των επιχρισμάτων χρησιμοποιείται μόνο ίνες υάλου με αλκαλικό εμποτισμό ή από γυαλί ανθεκτικό στα αλκάλια.

Ίνα - μια ίνα μικρού μεγέθους, από 6 έως 20 mm, λιγότερο συχνά μέταλλο - 50-60 mm. Αυτά προστίθενται απευθείας στη λύση με τον υπολογισμό 1 kg ανά κυβικό μέτρο μείγματος σκυροδέματος.

Για να υπολογίσετε την κατανάλωση του υλικού, θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά την περιγραφή του προϊόντος, όπου ο αριθμός παρτίδας, το βάρος, η πυκνότητα, το μέγεθος του κυλίνδρου, το φύλλο ή οι ίνες αναφέρονται πάντοτε. Γνωρίζοντας την περιοχή του δωματίου, μπορείτε να υπολογίσετε ανεξάρτητα από τον αριθμό των προϊόντων που θα χρειαστείτε.

Πώς να ενισχύσετε;

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το χύσιμο στρώσεων δαπέδων περιγράφονται σε έγγραφα όπως τα "Κτίρια κανόνων και κανόνων" (SNiP), πρότυπα για την κατασκευή κατοικιών, συστάσεις για το σχεδιασμό κάλυψης δαπέδου.

Σύμφωνα με το SNiPu, η ενίσχυση του σκυροδέματος γίνεται με πάχος στρώσης μικρότερο από 4-5 cm και αν είναι απαραίτητο να αυξηθεί η αντοχή του δαπέδου σε αποθήκες, βιομηχανικά κτίρια, συνεργεία. Εάν προβάλλεται μεγαλύτερο φορτίο στο πάτωμα, επιλέξτε ένα συρματόπλεγμα με μεγάλη διάμετρο. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε ένα πλέγμα με μικρά κελιά για ενίσχυση, αλλά με ένα παχύ σύρμα.

Το πλέγμα βρίσκεται ακριβώς στη μέση της επίστρωσης. Εάν τοποθετηθεί μονωτικό στρώμα, η απόσταση από τα τοιχώματα έως το πλέγμα είναι περίπου 30-50 mm.

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από πολυμερή δίχτυα και υαλοβάμβακα είναι κατάλληλα για θερμά δάπεδα σε μεμονωμένες κατασκευές, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για το τραχύ πάτωμα στο έδαφος. Fiberglass θα κάνει συγκεκριμένη και διαρκή λύση για την προστασία από μικρές ρωγμές κατά τη διάρκεια της συρρίκνωσης, αλλά τα φορτία της έκτασης και κάμψης δεν θα σταθεί, δεν είναι κατάλληλο για τους δεσμούς στο έδαφος.

Τα μεταλλικά πλέγματα είναι ιδανικά για την τοποθέτηση των επιχρισμάτων σε βάση αφαίρεσης. Θεωρούνται τα πιο αποτελεσματικά αν υποτεθεί ότι υπάρχει μεγάλη και σταθερή φόρτιση στο στρώμα. Μερικές φορές τοποθετούνται σε διπλό στρώμα.

Τοποθέτηση σε στοίβα

Είναι καλύτερα να διεξάγετε εργασίες σε κτίριο με θερμοκρασία δωματίου όχι μικρότερη από 20 μοίρες και όπου δεν υπάρχουν σχέδια. Είναι πιο πρακτικό να κάνετε όλη τη δουλειά για την τοποθέτηση του στρώματος μέσα σε μία ή δύο μέρες.

Η διαδικασία ενίσχυσης της στρώσης με πλέγματα πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια:

 • για να ξεκινήσουμε με αυτό είναι απαραίτητο να οριστεί με ένα είδος ζεύκτη, ένα πλέγμα και να μετρηθεί η περιοχή μιας θέσης, για να υπολογίσει ένα ποσό του απαραίτητου υλικού. Αξίζει να θυμηθούμε για τις επικαλύψεις, προσθέτοντας μια περιοχή για κλάδεμα.

Η χρήση οπλισμού για το δάπεδο

Η επίστρωση δαπέδου γίνεται συνήθως για να εξισωθεί η επιφάνεια που απαιτείται πριν από την τοποθέτηση του δαπέδου. Κάτω από το δάπεδο μπορεί να είναι ένας θερμός ηλεκτρικός δάπεδο ή τύπος νερού. Η επίστρωση αυξάνει τη δύναμη του δαπέδου και κατανέμει τα φορτία ομοιόμορφα μεταξύ όλων των τομέων, αποφεύγοντας τις κρούσεις σημείων. Για να χτίσει το σκυρόδεμα δεν σπάει και δεν χάνουν τη δομή μετά από όλα τα φορτία, οι οικοδόμοι χρησιμοποιούν ενισχυτικό πλέγμα για δάπεδα.

Screed και τύποι

Διάστρωση - ένα στρώμα μεταξύ του σχεδίου της τελικής επεξεργασίας όροφο και δαπέδου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ευθυγράμμιση της επιφάνειας, βοηθώντας ομοιόμορφα διανέμει το φορτίο, και βοηθά επίσης να μεταφέρει υδροηλεκτρική, ηχομόνωση και θερμομόνωση του δωματίου. Διάστρωσης έχει μια μονολιθική δομή, και στην παρασκευή της απαιτούν διαφορετικά είδη σκυροδέματος (ανάλογα με τον τύπο των συζευκτών). Μπορεί να είναι τσιμεντοειδής άμμος, άμμος-χαλίκι, σκυρόδεμα αφρού, διογκωμένη άργιλος και άλλα είδη επιχρισμάτων.

Υπάρχει επίσης ένας επιπλέων στύλος, στον οποίο η βάση διαχωρίζεται από το στρώμα με ένα στρώμα υδρο- και / ή θερμομόνωσης (το σκυρόδεμα μπορεί να χυθεί πάνω σε φιλμ ή βαμβάκι).

Κλασική - χύνεται απευθείας στη βάση, χωρίς τη χρήση πρόσθετων υλικών, έτσι ώστε η επίστρωση συγχωνεύεται εντελώς με τη βάση, ενισχύεται συνήθως με ένα πλέγμα για το πάτωμα.

Το ενισχυτικό πλέγμα που είναι τοποθετημένο κάτω από το δάπεδο δαπέδου είναι δύο τύπων:

 • Εκτεταμένη - εκπροσωπείται από μέταλλο, πολυπροπυλένιο, πλέγματα υαλοβάμβακα.
 • Διασπορά - ίνες από γυαλί, χάλυβα και βασάλτη.

Κάθε τύπος πλέγματος είναι κατάλληλος για έναν συγκεκριμένο τύπο στίλβωσης, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί. Το ενισχυτικό πλέγμα για το δάπεδο, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην επίστρωση, δεν επιτρέπει την εμφάνιση ρωγμών και τη σπηλιά στο σκυρόδεμα και το δάπεδο παραμένει ισχυρό ακόμα και υπό υψηλά φορτία. Τα πλαστικά δίχτυα δεν είναι ευαίσθητα στη σκουριά, ενώ πολύ φθηνότερα και λιγότερο μεταλλικά.

Solid οπλισμού - είναι ένας τρόπος για την ενίσχυση, κατά την οποία τα τμήματα οπλισμού στερεώνεται με συγκόλληση ή πτυσσόμενο χαλύβδινο σύρμα, έτσι ώστε να καταλήξει σε ένα κύτταρο ενός τετράγωνο σχήμα με πλευρές 10-20 cm Αυτό το πλαίσιο τοποθετείται πάνω σε στηρίγματα, τα οποία τοποθετούνται στο υποδάπεδο.. Το πλέγμα για την επίστρωση δαπέδου συνιστάται να στοιβάζεται σε δύο στρώματα, και να το κάνετε μόνοι σας, με τέτοιες δεξιότητες. Αλλά για την προσωπική παραγωγή, το πλέγμα δαπέδου μπορεί να έχει ελαττώματα, όπως η αραίωση των ενισχυτικών συνδέσεων.

Αν έχετε απαιτούμενα χρήματα, και το πλέγμα μαγειρικής από μόνη της δεν θα θέλετε να σταματήσετε, μπορείτε να δείτε το τελικό πλέγμα για την επίστρωση δαπέδου, τα οποία μπορούν να παρέχονται συγκολληθούν και πλεκτά, είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά είδη πολυμερών και μέταλλο. Τέτοια δίκτυα τοποθετείται αμέσως μετά το έργο της υδροηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μόνωση, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του σκυροδέματος.

Εάν το πάχος του στρώματος στρώσης δεν είναι μεγαλύτερο από 6 cm, είναι απαραίτητα ενισχυμένο. Αποφεύγοντας τη διαδικασία αυτή είναι δυνατή μόνο με την παρουσία ενός επιχρίσματος 8 εκ. Για να ενισχυθεί μια λεπτή διάστρωσης, χρησιμοποιήστε τοιχοποιία πλέγμα που έχει κύτταρα 10 * 10 και 15 * 15 cm, κατασκευασμένη από σύρμα με διάμετρο 3-4 mm. Υπάρχει επίσης ένα δίχτυ για το δάπεδο δαπέδου, που μετράει 50x50 mm, αλλά πρακτικά δεν χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των βαριών δαπέδων. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το πάτωμα σε υψηλά φορτία, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια ενίσχυση παχύτερο ματιών και του πάχους του κονιάματος, είναι επιθυμητό να αυξηθεί έως και 15 εκ. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ενίσχυση του δικτύου θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του τελικού δαπέδου, ως εκ τούτου, το έθεσε όχι στο σκληρό δάπεδο, αλλά σε ειδικά υποστρώματα. Πριν από την έναρξη των εργασιών, το σχέδιο δάπεδο καθαρίζεται από ακαθαρσίες, επεξεργασία αδιαβροχοποίησης και κόλλα μείγματα, καθώς διεξάγεται θερμική και ηχητική μόνωση μέτρα. Για ένα τέλεια επίπεδο πάτωμα στο μέλλον, η επίστρωση γίνεται με οδηγούς από μεταλλικά προφίλ - φάρους. Είναι ακριβώς πώς θα εγκαταστήσουμε τους φάρους που θα εμφανιστούν αργότερα στην ποιότητα της επιφάνειας του δαπέδου.

Κάνουμε μια επίστρωση με ενισχυτικό πλέγμα

Πριν από την έναρξη της εργασίας, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές δραστηριότητες:

 • Με τη βοήθεια του επιπέδου προσδιορίζουμε το υψηλότερο σημείο της ήδη διαμορφωμένης ακατέργαστης στρώσης, σε αυτό το σημείο η στρώση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 cm.
 • Στο επίπεδο επισημαίνουμε επίσης στους τοίχους την προκύπτουσα γραμμή σήμανσης.
 • Τοποθετούμε τα καθοδηγητικά κομμάτια μεταλλικών προφίλ (φάρους). Ως δείκτες είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιούμε ξύλινα δοκάρια και σωλήνες.

Μετά τη σήμανση του δωματίου, αφαιρέστε την πλίνθο και αφαιρέστε το παλιό κάλυμμα δαπέδου. Μετά την απομάκρυνση όλων των παλαιών συστατικών STEL νέα μόνωση (διογκωμένη άργιλο), λαμβάνοντας ως ένα ιδανικό στρώμα 15 εκ. Το σκυρόδεμα μπλοκ τοποθετείται πρώτο όροφο πλέγμα, στη συνέχεια συμπιέζεται μόνωση και καλύφθηκε με πολυαιθυλένιο.

Χρήση και τοποθέτηση οπλισμού για το δάπεδο

Το δάπεδο δαπέδου έχει σχεδιαστεί για να ισιώνει την επιφάνεια πριν από την τοποθέτηση του διακοσμητικού καλύμματος δαπέδου. Κάτω από την επίστρωση, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα ζεστό δάπεδο (ηλεκτρικό και θέρμανση νερού). Επιπλέον, το δάπεδο δαπέδου δίνει δύναμη στο δάπεδο και επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή φορτίων. Να απαραίτητη στην κατασκευή αλλά αρκετά εύθραυστη σκυροδέματος (ειδικά κονίαμα πάχους μικρότερου των 8 cm) δεν ραγίσει ή θρυμματιστεί με το χρόνο, αναλαμβάνοντας διάφορα είδη οπλισμού σχέσεις παραγωγής φορτίου.

Διάστρωσης, οι τύποι κονιάματος είναι ένα ενδιάμεσο στρώμα μεταξύ του υπο-δάπεδο και διακοσμητικά επίστρωση δαπέδου (πλακάκια, δάπεδα laminate, παρκέ, κλπ). Ζεύκτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ισοπέδωση πάτωμα με συνάρτηση κατανομής φορτίου ταυτόχρονη, ή να παρέχουν πρόσθετη θερμότητα, υδροηλεκτρική, ηχομονωμένο χώρο. Μονολιθική επίστρωση. Για αυτό το σκυρόδεμα, χρησιμοποιώντας διάφορες μάρκες και τους τύπους (άμμος-τσιμέντο, άμμο και μπάζα, μπετόν αφρό, keramzitbeton, penopolistirolbeton κλπ). Υπόστρωμα επιπλέει. Σε αυτήν την περίπτωση, η βάση διαχωρίζεται από το στρώμα θερμότητα ΤΙΕ υλικό στεγάνωσης (π.χ., όταν το τσιμέντο-αμμώδη σκυρόδεμα χύνεται επί της μεμβράνης πολυαιθυλενίου ή ορυκτοβάμβακα), ή συνδυασμούς αυτών.

Το τζάμι είναι κλασικό. Αυτή η επίστρωση χύνεται απευθείας στη βάση, χωρίς πρόσθετα υλικά (πολυαιθυλένιο και άλλα). Σε αυτή την περίπτωση, μετά την ξήρανση, η επίστρωση γίνεται αδιαχώριστη από τη βάση στήριξης.

Ενίσχυση ματιών για δάπεδα δαπέδου, τύπους, σκοπό

Ενισχυτικό πλέγμα παράγουν δύο τύπους: όλο οπλισμό (mesh από μέταλλο - συγκολλημένο ή συρμάτινη ράβδο, πολυπροπυλένιο ή ίνες υάλου περιβάλλουν πλαισίου) και ενίσχυση διασπορά (ίνες από γυαλί, χάλυβα, βασάλτη). Κάθε είδος πλέγματος έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο είδος επιχρίσματος. Είναι δυνατόν να συνδυαστεί. Το μεταλλικό πλέγμα, που τοποθετείται στην επίστρωση, επιτρέπει την αποφυγή εμφάνισης καθίζησης και ρωγμών, εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα κατά τη λειτουργία του τελικού δαπέδου. Τα πλέγματα από πλαστικό δεν μπορούν να διαβρωθούν, πολύ φθηνότερα και ελαφρύτερα από τα μέταλλα. Στερεά οπλισμού Με τη μέθοδο αυτή, τα τμήματα οπλισμού οπλισμού συνδέονται μεταξύ τους με σύρμα από χάλυβα ή πλαστικό μηχανή συγκόλλησης έτσι ώστε να ληφθεί τετράγωνα διάκενα με πλευρές 10 έως 20 cm. Τοποθετήστε ένα πλαίσιο όχι στο τραχύ πάτωμα, αλλά σε ειδικές στηρίγματα. Συνιστάται να τοποθετείτε το πλέγμα σε δύο στρώματα. Όταν η ικανότητα να χειριστεί την μηχανή συγκόλλησης, είναι δυνατόν η ανεξάρτητη παραγωγή οπλισμού ένα ενισχυτικό πλέγμα, αλλά δεν εξαλείφεται ελαττώματα όπως λέπτυνση του οπλισμού στις αρθρώσεις. Ready mesh για ενίσχυση Αυτά είναι κατασκευασμένα από συγκολλημένα ή πλεκτά, από πολυμερή ή μέταλλο. Τα πλέγματα τοποθετούνται πάνω από τα στρώματα υδροηλεκτρικής και θερμικής μόνωσης για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος.

Τοποθέτηση μεταλλικών πλεγμάτων για το δάπεδο

Εάν το πάχος της γέμισης της επίστρωσης δεν υπερβαίνει τα 6 cm, πρέπει να ενισχυθεί. Εξαίρεση ενίσχυση μόνο σε κονιάματα πάχους μεγαλυτέρου των 8 εκ. Για την ενίσχυση μιας σκυρόδεμα εξομάλυνσης δαπέδου πλέον κατάλληλο πλέγμα τοιχοποιία με κύτταρα 10 και 10 * 15 * 15 cm, διάμετρος σύρματος 4,3 mm. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει προγραμματιστεί ένα μεγάλο φορτίο στο πάτωμα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα πλέγμα από παχύτερο σύρμα, και το πάχος του σκυροδέματος ρίχνει για να αυξηθεί έως και 15 εκ. Αξίζει να θυμηθούμε ότι το ενισχυτικό πλέγμα πρέπει να τοποθετείται στο κέντρο του έκχυση του σκυροδέματος, έτσι ώστε να τοποθετείται σε ένα τραχύ ενδοδαπέδια και στο υπόστρωμα. Πριν τη λειτουργία υποδάπεδο αναγκαστικά πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ακαθαρσίες, υγρασία-απόδειξη λαβή, και το συγκολλητικό μέσο για την ενίσχυση της θερμότητας και χρηστή μονωτικά υλικά. Για να διασφαλιστεί ότι το μελλοντικό πάτωμα έχει μετατραπεί απόλυτα άψογα, το σκυρόδεμα γίνεται σε ειδικούς οδηγούς από μεταλλικά προφίλ - φάρους. Η ορθότητα της εγκατάστασής τους εξαρτάται από την ποιότητα της επιφάνειας του σκυροδέματος.

 1. Χρησιμοποιώντας το επίπεδο, προσδιορίζουμε το υψηλότερο σημείο της υπάρχουσας αφαίρεσης. Σε αυτό το σημείο, η επίστρωση πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 cm.
 2. Σε επίπεδο (λέιζερ, εγκατάσταση ή υδροηλεκτρική στάθμη), επισημαίνουμε στους τοίχους μια επαληθευμένη γραμμή σήμανσης.
 3. Εκθέτουμε παράλληλους οδηγούς (προφίλ). Οι ξύλινες ράβδοι και οι σωλήνες είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιούν, βιομηχανικές ταινίες καθοδήγησης με ενισχυτικά είναι πολύ πιο βολικό. Παράγουν μήκος 3 μέτρων και πλάτος 2,5 εκατοστά.

Η απόσταση μεταξύ των φάρων είναι περίπου ενάμιση μέτρα, η απόσταση από τους τοίχους είναι το πολύ 10-30 cm. Εάν η απόσταση είναι μεγαλύτερη, η επίστρωση μπορεί να αποδειχθεί ανομοιογενής. Ταυτόχρονα, ήταν σωστό ότι θα ισοπεδώσουμε το δάπεδο, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την απόσταση μεταξύ των οδηγών (τουλάχιστον 20 cm).

Πριν από την εργασία αφαιρέστε τα υπάρχοντα πλίνθια, αποσυναρμολογήστε το παλιό κάλυμμα δαπέδου, τοποθετήστε τα θερμομονωτικά υλικά με ένα στρώμα περίπου 15 cm (διογκωμένος πηλός κλπ.). Μέσα στο επεκταμένο μαξιλάρι από πηλό (στη μέση του στρώματος) τοποθετούμε το πρώτο στρώμα οπλισμού. Θερματούμε τη μόνωση και βάζουμε φιλμ πολυαιθυλενίου

Τοποθετούμε το ενισχυτικό πλέγμα με κυψελίδες μεγέθους 10x10 εκ. Το πλέγμα δεν πρέπει ποτέ να βρίσκεται πάνω στο στρώμα θερμομόνωσης. Φροντίστε να τοποθετήσετε κάτω από αυτό ή ειδικά πλαστικά στηρίγματα, ή μικρά κομμάτια γυψοσανίδας.

Οι φάροι θα τοποθετηθούν παράλληλα στο μακρύτερο τοίχωμα του δωματίου. Για την ευκολία της εργασίας και την τήρηση της οριζόντιας διάστασης είναι απαραίτητο να τραβήξουμε νήματα από νάιλον μεταξύ των τοίχων που θα χρησιμεύσουν ως σημεία αναφοράς κατά την εγκατάσταση των πηλών. Όταν τα σπειρώματα είναι σφιχτά, ανεβάζουμε κάθε προφίλ στη θέση του τεντωμένου νήματος και το στερεώνουμε με κονίαμα γύψου ή αλάβαστρου.

Στη συνέχεια, πρέπει να περιμένετε περίπου μισή ώρα μέχρι ο γύψος κατασκευής να είναι εντελώς στεγνός. Ζυμώστε λύση δεν είναι πολύ υγρό τσιμέντο (σημειώστε ότι το διάλυμα καθίσταται άχρηστο μετά από δύο ώρες την ανάμιξη, έτσι ώστε να το προετοιμάσει αμέσως σε μία μεγάλη ποσότητα είναι πρακτικά αδύνατη) και γεμίστε το μεταξύ φάρους.

Μεταφέρουμε τα δικαιώματα κατά μήκος των φάρων, ισοπεδώνοντας το τσιμέντο.

Μέσα σε 3-5 ημέρες, είναι απαραίτητο να γεμίσετε το δάπεδο με νερό, να διατηρήσετε υψηλή υγρασία στο δωμάτιο και να παρακολουθήσετε την απουσία βυθίσματος. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή ρωγμών τσιμέντου κατά την ξήρανση. Η πλήρης ξήρανση πραγματοποιείται εντός τεσσάρων εβδομάδων. Για ιδανική απαλότητα, συνιστάται να χύσετε ένα μικρό στρώμα αυτοεπιπεδούμενου μείγματος πάνω από το στεγνό δάπεδο.

Ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου: χρήση ενός πλέγματος

Για να ενισχύσετε τη στρώση δαπέδου με ένα πλέγμα αξίζει να προσεγγίσετε με τη δέουσα προσοχή, γιατί αυτή η διαδικασία βοηθά να απαλλαγούμε από προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Η παρουσία αυτού του στρώματος δημιουργεί το απαιτούμενο περιθώριο ασφαλείας και μειώνει την πιθανή παραμόρφωση κατά τη διάρκεια της συρρίκνωσης του κτιρίου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι υλικών, που επιλέγονται ανάλογα με την ειδική κατάσταση.

Χαρακτηριστικά της διαδικασίας ενίσχυσης της επίστρωσης

Η ενίσχυση της επίστρωσης δαπέδου δεν είναι πάντα απαραίτητη. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε πρόσθετη ενίσχυση όταν ρίχνετε κονίαμα σε αξιόπιστες πλάκες βάσης. Υπάρχουν όμως ορισμένες προϋποθέσεις που καθιστούν υποχρεωτική την παρουσία ενός τέτοιου επιπέδου:

 • τη συσκευή από ένα τραχύ δάπεδο με τη βοήθεια ενός τσιμεντοειδούς διαλύματος.
 • τη δημιουργία ενός στρώματος που αποτελείται από πολλά στρώματα, με πρόσθετη θερμομόνωση.
 • ισοπέδωση του δαπέδου στο δωμάτιο, όπου θα υπάρχει σημαντικό φορτίο στην επικάλυψη.
 • κατά την τοποθέτηση ενός λεπτού στρώματος?
 • τη δημιουργία ενός "θερμού δαπέδου".
Η ενίσχυση ενός μονόλιθου αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο τοποθέτησης ενός θερμού δαπέδου

Είναι η χρήση ενός ενισχυτικού πλέγματος που βοηθά στην επίλυση των ακόλουθων εργασιών:

 1. Αυξήστε την αξιοπιστία της επίστρωσης. Δηλαδή, η πιθανότητα σχηματισμού πολυάριθμων ρωγμών και απολέπισης μειώνεται.
 2. Προστασία από την παραβίαση της ακεραιότητας του δαπέδου σε διάφορα φορτία, τα οποία μπορεί να προκύψουν για διάφορους λόγους.
 3. Ενισχύοντας τη δύναμη ολόκληρης της δομής, το δάπεδο αποκτά την απαραίτητη μακροζωία.
 4. Βελτιωμένη απόδοση. Δηλαδή, η δυνατότητα του δαπέδου διάφορα διακοσμητικά υλικά και την εγκατάσταση των επίπλων.

Ένα ενισχυτικό πλέγμα δεν είναι πάντα προϋπόθεση, αλλά η παρουσία του θα δημιουργήσει το απαραίτητο περιθώριο ασφαλείας και θα απαλλαγεί από πολλά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας από τις ρωγμές είναι να τοποθετήσετε ένα ενισχυτικό πλέγμα

Τύποι διχτυών

Προς το παρόν, παράγονται πολλά υλικά για εργασίες κατασκευής υψηλής ποιότητας. Η τάση αυτή αποφεύχθηκε επίσης με την ενίσχυση των δικτύων. Υπάρχουν οι εξής ποικιλίες:

 1. Μεταλλικά προϊόντα. Αυτή είναι η πιο δημοφιλής επιλογή. Αυτό οφείλεται στην πλούσια επιλογή, καθώς και στη δυνατότητα χρήσης για οποιοδήποτε πάχος του σκυροδέματος. Η επικάλυψη αποδεικνύεται αξιόπιστη και σταθερή.
 2. Προϊόντα που βασίζονται σε πολυμερή. Έχει καλή ελαστικότητα. Ένα χαρακτηριστικό του υλικού είναι ότι δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος.
 3. Προϊόντα από γυαλί. Πολύ εύκολο στη χρήση και αποτρέπει την εμφάνιση ρωγμών μετά τη συρρίκνωση του κτιρίου.
Η επιλογή του ενισχυτικού πλέγματος εξαρτάται από το πάχος του σκυροδέματος και από το σκοπό του χώρου

Κάθε μία από τις επιλογές έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Μεταλλικά πλέγματα

Το ενισχυτικό πλέγμα για το δάπεδο από μέταλλο θεωρείται σωστά ο αρχηγός που χρησιμοποιείται. Το γεγονός είναι ότι τέτοια προϊόντα έχουν πολλές ποικιλίες, οι οποίες διαφέρουν στο υλικό και το πάχος του οπλισμού. Τις περισσότερες φορές για την παραγωγή χάλυβα ή γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 2 έως 8 mm. Η σύνδεση με τα κύτταρα, που έχουν μέγεθος από 5 έως 16 εκατοστά, συμβαίνει με συγκόλληση.

Αυτές οι παράμετροι πρέπει να δίνουν προσοχή κατά την επιλογή. Συχνά συμβαίνει ότι ένας αδίστακτος κατασκευαστής παραλείπει ορισμένες από τις συνδέσεις ή τις καθιστά ασήμαντες.

Για μεγαλύτερη ευκολία, το υλικό μπορεί να παραχθεί σε ρολά ή σε φύλλα. Κατά συνέπεια, η πρώτη επιλογή έχει μεγαλύτερη ευελιξία και η δεύτερη - μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τα πλέγματα μπορούν να υλοποιηθούν είτε ως ρολά είτε ως ξεχωριστά τμήματα, όλα εξαρτώνται από το πάχος της ράβδου

Το πλεονέκτημα του μεταλλικού πλέγματος είναι ότι η τάνυση, οι συχνές και σημαντικές μεταβολές της θερμοκρασίας και η συρρίκνωση του σπιτιού δεν έχουν καταστρεπτική επίδραση στην επικάλυψη. Και η επιλογή των γαλβανισμένων επιλογών εμποδίζει τη διάβρωση.

Πρέπει να το ξέρετε! Αυτή η ποικιλία απαιτεί συχνά ένα ειδικό κενό, γι 'αυτό χρησιμοποιούνται πλαστικές στηρίξεις. Εάν δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα υλικά.

Η χρήση ειδικών πλαστικών πυραμίδων δεν είναι υποχρεωτική, αν το επιτρέπουν οι τεχνικές συνθήκες, τότε το πλέγμα τοποθετείται με αυτοσχέδια μέσα

Προϊόντα που βασίζονται σε πολυμερή

Το ενισχυμένο πλέγμα κάτω από την επίστρωση με βάση τα πολυμερή παρέχεται σε κυλίνδρους, έχει ορισμένα από τα ακόλουθα θετικά χαρακτηριστικά:

 • εξαιρετική ευκαμψία και χαμηλό βάρος (σε σύγκριση με το μέταλλο).
 • απλότητα τοποθέτησης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και χωρίς ειδικές δεξιότητες.
 • υψηλή αντοχή και κανένα πρόβλημα διάβρωσης.

Ένα τέτοιο υλικό έχει ένα μικρότερο εύρος της χρήσης, διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου ο ζευκτήρας υποβάλλεται σε συνεχή έκθεση και το πάχος της είναι μεγαλύτερο από 7-8 cm. Αλλά είναι λόγω της ελαστικότητας της επικάλυψης αποτυγχάνει να διατηρήσει την ακεραιότητα της συρρίκνωσης.

Τα πλέγματα πολυμερών είναι κατάλληλα μόνο για την ενίσχυση ελαφρώς φορτωμένων λεπτών επιστρώσεων

Fiberglass - σύγχρονο υλικό

Πράγματι, η χρήση των ματιών για ενίσχυση των δεσμών με βάση ίνες γυαλιού - αρκετά ελπιδοφόρα κατεύθυνση, επιτρέποντας διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία εγκατάστασης διατηρώντας παράλληλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δαπέδου που παράγεται.

Προς το παρόν, η ενίσχυση από υαλοβάμβακα θεωρείται ένας από τους πιο προοδευτικούς τρόπους τοποθέτησης του σκυροδέματος

Μια τέτοια ποικιλία έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • υψηλή αντοχή σε διάφορες επιπτώσεις.
 • δεν υπάρχει αντίδραση σε χημικά πρόσθετα και ενώσεις.
 • ικανότητα να αντέχει τις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Αυτή η επιλογή, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από πολυμερή, δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει την απαραίτητη αντοχή υπό σοβαρά φορτία.

Για τη σημείωση! Υπάρχει μια απλούστερη μέθοδος, χωρίς ενισχυτικές λωρίδες και σύρμα - αυτή είναι η χρήση των ινών, αλλά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.

Τεχνολογία οπλισμού βιδών

Η ενίσχυση της επίστρωσης με τη βοήθεια ενός πλέγματος έχει μια γενική διαδικασία, ανεξάρτητα από τον τύπο του χρησιμοποιούμενου προϊόντος. Η τεχνολογία είναι η εξής:

 1. Όλα ξεκινούν με την εκ βάθρων προετοιμασία του ιδρύματος, είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν τελείως τα συντρίμμια κατασκευής και τα ξένα σώματα. Φυσικά, η επιφάνεια πρέπει να είναι απολύτως στεγνή.
 2. Οι ρωγμές και οι ρωγμές είναι σφραγισμένες, για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια ένωση στόκου.
 3. Χρησιμοποιώντας το επίπεδο, καθορίζεται το υψηλότερο σημείο της βάσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ελάχιστο πάχος του σφραγίσματος στο σημείο αυτό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 30 mm. Στην περίμετρο του δωματίου, οι γραμμές που χρησιμεύουν ως οδηγός χτυπάνε.
 4. Ένα στρώμα στεγανοποίησης τοποθετείται στην προετοιμασμένη επιφάνεια. Εάν απαιτείται, η ηχομόνωση και η θερμομόνωση είναι επιπρόσθετα διευθετημένα.
 5. Λόγω του γεγονότος ότι το πλέγμα δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί της δημιουργούμενης ενδιάμεσης στρώσης, εκτίθεται σε ένα ορισμένο ύψος από την επιφάνεια. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υλικά θραύσματα ή ειδικές πλαστικές συσκευές. Η επικάλυψη των θραυσμάτων πρέπει να έχει το μέγεθος ενός κυττάρου.
 6. Σε μια ορισμένη απόσταση, οι φάρες είναι σταθερές, ισοπέδωση από το επίπεδο και τις υπάρχουσες γραμμές, για περισσότερη ευκολία, μπορείτε να τραβήξετε το καλώδιο. Η σταθεροποίησή τους γίνεται σε κονίαμα γύψου, η οποία συλλαμβάνεται μέσα σε μισή ώρα.
 7. Υπάρχει μια χύτευση της προετοιμασμένης σύνθεσης, ομοιόμορφα κατανεμημένη μεταξύ των φάρων από τον κανόνα, γεμίζοντας σταδιακά κάθε ένα από τα τμήματα. Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιο βολικό να εκτελέσετε εργασία από τον απώτερο τοίχο προς την έξοδο.
Η τεχνολογία τοποθέτησης της επίστρωσης δεν εξαρτάται από τον τύπο της ράβδου

Για τη σημείωση! Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για μεταλλικά πλέγματα, άλλες επιλογές μπορούν να στοιβάζονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, πρώτα, το 30% του διαλύματος χρησιμοποιείται για χύτευση, κατανέμεται ομοιόμορφα πάνω στη βάση. Η προκύπτουσα επιφάνεια πιέζεται μέσα στο δίχτυ, το οποίο καλύπτεται με το υπόλοιπο μέρος της σύνθεσης.

Τέλος, η επιφάνεια καλύπτεται με μια μεμβράνη πολυαιθυλενίου, ακολουθούμενη από μόνιμη υγρασία. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή εμφάνισης ρωγμών και θα εξασφαλίσει πιο ομοιόμορφη ξήρανση.

Έτσι, η ενισχυμένη επίστρωση θα αυξήσει ελαφρώς το χρόνο εργασίας και θα περιπλέξει λίγο τη διαδικασία εγκατάστασης, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι μια επιφάνεια που δεν θα σπάσει και θα παραμορφωθεί.

 • Κοινωνική Δικτύωση