Loading

Πλέγμα για το δάπεδο

Η ενίσχυση του σκυροδέματος παίζει σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση του δαπέδου. Είναι το ενισχυτικό στρώμα που παρέχει τη βάση με την απαραίτητη αντοχή και μειώνει τον κίνδυνο καταστροφής όταν συρρικνώνεται η δομή. Ανάλογα με το πάχος και τον τύπο του σφραγίσματος για ενίσχυση, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι ματιών - μέταλλο, πλαστικό γυαλί.

Πλέγμα για το δάπεδο

Πότε να ενισχύσετε το τζάμι

Πότε να ενισχύσετε το τζάμι

Δεν γίνεται πάντοτε η επίστρωση με ενισχυτικό στρώμα, αλλά υπάρχουν και όροι υπό τους οποίους η παρουσία της είναι υποχρεωτική:

 • τοποθέτηση ακατέργαστης επίστρωσης?
 • τοποθέτηση μιας στρώσης πολλαπλών στρώσεων με θερμομονωτική στρώση.
 • η συσκευή του "ζεστού" δάπεδα?
 • τοποθέτηση του στρώματος ισοπεδωτή σε χώρους όπου αναμένεται μεγάλο φορτίο στο δάπεδο.
 • τοποθέτηση λεπτών στρώσεων.

Ένα τραχύ στρώμα πραγματοποιείται συνήθως είτε στο έδαφος είτε σε πλάκες και σε αμφότερες τις περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συρρίκνωσης και παραμόρφωσης της ίδιας της βάσης. Η σωστά ενισχυμένη επίστρωση ακόμη και με ισχυρή συρρίκνωση του σπιτιού διατηρεί τη σταθερότητα του.

Η σωστά ενισχυμένη επίστρωση ακόμη και με ισχυρή συρρίκνωση του σπιτιού διατηρεί τη μονολιθικότητα του

Όταν χρησιμοποιείται η πολυστρωματική βάση, το ενισχυτικό στρώμα καθιστά δυνατή τη μείωση του πάχους του, η οποία όχι μόνο εξοικονομεί υλικά αλλά και μειώνει το φορτίο στα δάπεδα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του δαπέδου με παχύ στρώμα σκυροδέματος, για παράδειγμα, σε δωμάτια με χαμηλά ταβάνια ή σε ξύλινη βάση, η ενίσχυση επιστρέφει και πάλι στη διάσωση.

Τύποι και ιδιότητες των ενισχυτικών πλεγμάτων

Για την ενίσχυση τσιμεντοκονιών χρησιμοποιούνται 3 τύποι διχτυών:

Τα σύνθετα εξαρτήματα συνδέονται με δέσμες σύρματος ή πλαστικού

Πλαστικό πλέγμα πολυπροπυλενίου για ενίσχυση είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση στα πιο παραδοσιακά μεταλλικά δίκτυα

Το πάχος των διχτυών και το μέγεθος των κυττάρων έχουν μεγάλη σημασία για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών αντοχής του υποστρώματος. Για να επιλέξετε σωστά ένα πλέγμα, πρέπει να εξοικειωθείτε με τις βασικές ιδιότητες κάθε είδους.

Μεταλλικά πλέγματα

Για την ενίσχυση τσιμεντοκονιών, χρησιμοποιούνται πλέγματα συγκολλημένα από χαλύβδινο σύρμα με πάχος τουλάχιστον 2,5 mm. Πιο συχνά, τέτοια πλέγματα δεν παράγονται σε ρολά, αλλά σε φύλλα, καθώς το πάχος του σύρματος μειώνει σημαντικά την ευελιξία του προϊόντος. Τα τυποποιημένα μεγέθη κυλίνδρων είναι ίσα με 1,5x2m και 0,5x2m. οι βέλτιστες διαστάσεις των κυττάρων είναι 100x100 mm, 150x150 mm και 200x200 mm, ανάλογα με το κλάσμα πλήρωσης και το πάχος της επίστρωσης. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του πλέγματος για ενίσχυση είναι οι μικρές εντομές, που βρίσκονται στα βήματα των 2-3 mm κατά μήκος ολόκληρης της επιφάνειας του σύρματος. Τέτοιες εντομές έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την πρόσφυση του πλέγματος στο διάλυμα σκυροδέματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το υποτιθέμενο φορτίο στο πάτωμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το σύρμα που χρησιμοποιείται για το πλέγμα.

Ελέγξτε την ποιότητα των συγκολλημένων αρμών κατά τη στιγμή της αγοράς

Συγκολλημένο πλέγμα για ενίσχυση

Όταν επιλέγετε ένα συγκολλημένο πλέγμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την ποιότητα των συνδέσεων συγκόλλησης. Συχνά στην πλέξη έρχεται, όπου οι αρμοί συγκολλούνται μέσω ενός, ή ακόμα και 2-3 κυττάρων. Αυτό μερικές φορές μειώνει τη δύναμη της επίστρωσης και οδηγεί στην εμφάνιση ρωγμών στη συρρίκνωση. Οι ίδιες οι ενώσεις θα πρέπει επίσης να ελέγχονται προσεκτικά λόγω έλλειψης διάβρωσης, λέπτυνσης μετάλλου, μαύρων κηλίδων. Εάν το σύρμα είναι γαλβανισμένο ή επικαλυμμένο με μια ένωση πολυμερούς, η επίστρωση πρέπει να είναι απόλυτα άθικτη στα σημεία τομής, χωρίς ρωγμές ή αποκόλληση. Οποιαδήποτε ελαττώματα επιταχύνουν τη διάβρωση του σύρματος, κατά συνέπεια, η αξιοπιστία του ενισχυτικού στρώματος επίσης μειώνεται.

Χάλυβα συγκολλημένα πλέγματα για οπλισμό, τύπους

Σύνθετα πλέγματα

Η εμφάνιση σύνθετων πλεγμάτων επέτρεψε αρκετές φορές να αυξήσουν την απόδοση των επιφανειών. Μετάλλων, γαλβανισμένο, ακόμα και κάτω από την επίδραση της υγρασίας και κάποια πρόσθετα σε σκυροδέματα με το χρόνο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας κενά στο κονίαμα, στη θέση των οποίων υπάρχουν ρωγμές. Τα σύνθετα υλικά δεν φοβούνται το νερό ή τις χημικές επιδράσεις και επομένως παραμένουν στο πάχος του σκυροδέματος αμετάβλητα εδώ και χρόνια. Σύνθετα πλέγμα κατασκευασμένο κυρίως από fiberglass, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη - από βασάλτη και ίνες άνθρακα εμποτισμένο με ένα πολυμερές συνδετικό.

Σύνθετο πλέγμα ενίσχυσης

Αυτά τα ενισχυτικά υλικά έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα:

 • ελαφρύ βάρος.
 • χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα.
 • αντοχή στη διάβρωση.
 • απόλυτη αδράνεια σε αλκαλικές και άλλες επιθετικές χημικές ενώσεις κατασκευαστικών μειγμάτων.
 • αντοχή;
 • απλότητα τοποθέτησης.
 • υψηλή πλαστικότητα;
 • χαμηλό κόστος.

Εφαρμογή σύνθετων ματιών

Αναπαράγει σύνθετο μεταλλικό πλέγμα μόνο ένα - δεν αντέχουν σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες +200 ° C, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κτίρια με υψηλές απαιτήσεις pozharobezopasnos λεπτό. Διάμετρος πλέγματος από υαλονήματα από 4 έως 14 mm. Παράγεται με τη μορφή των ιστών, και μεμονωμένες ράβδους, μήκους 6 μ. Το προφίλ πλέγμα μπορεί να νευρώσεις, όπως χαλύβδινο οπλισμό, ή έχουν μια επίστρωση από χαλαζιακή άμμο. Και οι δύο παραλλαγές προάγουν την πρόσφυση του ενισχυτικού στρώματος στη μάζα σκυροδέματος. Τα σύνθετα εξαρτήματα πλέκονται στο πλέγμα απευθείας στο σημείο της επίστρωσης. τα προφίλ στερεώνονται μεταξύ τους με ειδικό σφιγκτήρα ή σύρμα σύνδεσης.

Τα εξαρτήματα σύνθετου πολυμερούς είναι ενσύρματα

Τεχνολογική ενίσχυση δαπέδων, αιτιών και υλικών

Πάντα, στην κατασκευή, για τη συσκευή ενός δαπέδου γίνεται η πλήρωση σκυροδέματος, πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί το τελικό υλικό δαπέδου στο μέλλον. Η βασική απαίτηση είναι η συμμόρφωση με την τεχνολογία, έτσι ώστε η επίστρωση να είναι ομαλή και ανθεκτική. Παρά τη σκληρότητα του, το μείγμα σκυροδέματος γίνεται πολύ εύθραυστο μετά το στέγνωμα, εμφανίζονται συχνά ρωγμές και συμβαίνει ακόμη και το δάπεδο αφαίρεσης να αρχίζει να επιδεινώνεται. Σε αυτή την περίπτωση, η ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου είναι απαραίτητο μέτρο. Η επιφάνεια του δαπέδου γίνεται πιο πλαστική και ανθεκτική. Πολλά εξαρτώνται από τη σωστή ανάμειξη του μίγματος σκυροδέματος και τη συμμόρφωση με τις αναλογίες.

Ποιες είναι οι αιτίες των ρωγμών στο τζάμι

Σε αντίθεση με το γύψο, το σκυρόδεμα με το χρόνο δίνει ένα σχέδιο. Επομένως, σε χώρους όπου εγκαθίστανται φάρες, παρατυπίες εδάφους και αρμούς με τοίχους, μπορεί να εμφανιστούν ρωγμές, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ακόμη και στις αρμούς των τσιμέντων και των μιγμάτων γύψου, προκύπτουν συγκρούσεις, επειδή διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τη συνοχή, την πρόσφυση και το επίπεδο διαστολής κατά τη διάρκεια της ξήρανσης.

Ο τύπος του σφραγίσματος εξαρτάται από το σκοπό και την περιοχή εγκατάστασης:

 1. τοποθέτηση στο έδαφος ή στην πλάκα.
 2. Στρώμα σκυροδέματος στις πλάκες.
 3. τη βάση του δαπέδου για ισοπέδωση.
 4. δάπεδα με επακόλουθη θερμομόνωση.

Ένας κοινός λόγος για την καταστροφή της επίστρωσης είναι η περίσσεια νερού στο διάλυμα. Από τη μία πλευρά, η υγρασία κάνει το σκυρόδεμα πιο ελαστικό και άνετο για εργασία. Αλλά, από την άλλη πλευρά, αυτό είναι που κάνει το πάτωμα εύθραυστο, και όταν στεγνώνει παραμορφώνεται. Ακόμα και αν χρησιμοποιείται τσιμέντο της υψηλότερης ποιότητας, πολύ νερό στο διάλυμα μειώνει σημαντικά τα χαρακτηριστικά του, εξαιτίας της χαλαρής και εύθραυστης επιφάνειας δαπέδου. Το μικροσκοπικό στρώμα διαχωρίζεται διαρκώς, μετατρέπεται σε σκόνη. Φυσικά, είναι δυνατή η επίστρωση της επιφάνειας του σκυροδέματος με ένα ειδικό αστάρι για να βελτιωθεί η αντοχή του, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν αρκεί. Η τεχνολογία χύνοντας το δάπεδο περιλαμβάνει τη χρήση άλλων δομικών υλικών.

Μερικές συμβουλές και κόλπα

Εκτός από τις βασικές απαιτήσεις για στρώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετά άλλα χρήσιμα υλικά για να μειωθεί η ρωγμή του ανώτερου στρώματος και η εμφάνιση βαθιών οπών. Συνιστάται η τεχνολογία να διαχωρίζει την έκχυση από άλλες οριζόντιες επιφάνειες, όπως:

Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μια ταινία αποσβεστήρα, καλύπτοντάς την με όλους τους τοίχους και τις αρθρώσεις.

Μην προσπαθήσετε επίσης να κάνετε μια επίστρωση σε ξύλινη βάση. Θα καταρρεύσει πολύ γρήγορα και θα απομακρυνθεί από το δέντρο. Εάν δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, τότε αξίζει να εξεταστεί η επιλογή εγκατάστασης προκατασκευασμένου δαπέδου. Όταν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία ημι-στεγνού φινιρίσματος, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε ένα φιλμ μεταξύ σκυροδέματος και ξηρού μίγματος, έτσι ώστε να μην συγκεντρώνεται υγρασία στην επιφάνεια του δαπέδου. Συνιστάται επίσης η ανάμιξη του διαλύματος με χονδρόκοκκο ποτάμι, καθώς δεν περιέχει πηλό και έχει καλύτερη πρόσφυση στο τσιμέντο.

Ενίσχυση του σεξ

Για να γεμίσετε το δάπεδο σύμφωνα με το SNiP, πρέπει να ξέρετε ποιες απαιτήσεις παρουσιάζονται από την τεχνολογική τεκμηρίωση για την κατασκευή. Η ποιότητα εξαρτάται από τη σύνθεση της λύσης. Οι σωστές αναλογίες και η τοποθέτηση του σκυροδέματος αποτελούν τη βάση για την ποιότητα και τη δύναμη του μελλοντικού ορόφου. Στη διαδικασία της έκχυσης σκυροδέματος μεταξύ των στρωμάτων, τοποθετείται ένα χέρι οπλισμού.

Η ξήρανση του ενδιάμεσου στρώματος πρέπει να γίνεται με φυσικό τρόπο. Δεν υπάρχει ανάγκη αερισμού ή αντίστροφα, θερμαίνετε το δωμάτιο. Από αυτή την υγρασία εξατμίζεται πιο γρήγορα και η επιφάνεια αρχίζει να ραγίζει. Σε υψηλή θερμοκρασία, το σκυρόδεμα πρέπει να διαβρέχεται με νερό για να αποφευχθεί η ταχεία αντοχή του από τη θερμότητα.

Ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου

Ένα πλέγμα για την ενίσχυση του στρώματος δαπέδου, το οποίο είναι τοποθετημένο μεταξύ στρώσεων σκυροδέματος, επηρεάζει σημαντικά τα χαρακτηριστικά απόδοσης κατά τη διάρκεια φορτίων στην επιφάνεια. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν δύο τύποι οπλισμού που χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά, συγκεκριμένα:

 • εγκατάσταση μεταλλικών πλεγμάτων.
 • πολυπροπυλενίου ή υαλοβάμβακα ·
 • σίδηρο ή γυάλινες ίνες από βασάλτη.

Δεν συνιστάται η χρήση πολλών υλικών ταυτόχρονα, καθώς διαφέρουν ως προς τη σύνθεση και τις ιδιότητες σύζευξης.

Όλα εξαρτώνται από το επίπεδο φορτίων στο πάτωμα. Σε οικιακές εγκαταστάσεις οικιακής φύσης, είναι καλύτερο να τοποθετήσετε ένα συρματόπλεγμα ή ενισχυτικό. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση του πλέγματος αμέσως στον παλιό πάτο. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να γεμίσετε το δάπεδο σε διάφορα στάδια, τότε το ενισχυμένο πλέγμα θα πρέπει να ενισχυθεί προκαταρκτικά σε σκυρόδεμα ή στηρίγματα στήριξης, έτσι ώστε να βρίσκεται στη μέση.

Η ενισχυμένη επιφάνεια διαφέρει από τη συνηθισμένη ποιότητα. Κρύβει τέλεια τις διαφορές, ακόμη και το μεγαλύτερο, καλά ισοπέδικο πάτωμα, και το βάρος του σκυροδέματος κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Το κύριο πλεονέκτημα - η δυνατότητα ισοπέδωσης πάχος στρώμα περισσότερο από πέντε εκατοστά. Όσο υψηλότερο είναι το ύψος, τόσο πιο εύθραυστο γίνεται το στρώμα δαπέδου. Η υγρασία δεν εξατμίζεται ομοιόμορφα και μερικές φορές παραμένει στα κατώτερα στρώματα. Συνιστάται η ενίσχυση της επίστρωσης του θερμού δαπέδου για την αποφυγή παραμόρφωσης και θραύσης της συσκευής θέρμανσης.

Διαδικασία ενίσχυσης

Το υλικό για την ενίσχυση επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη το πάχος του στρώματος, σε ποια βάση θα γίνει η χύτευση σκυροδέματος και τις οικονομικές δυνατότητες. Το συνηθέστερα χρησιμοποιημένο μεταλλικό συρματόπλεγμα με μέγεθος κυψελών 10 με 10 ή 15 με 15 εκατοστά. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ένα πλέγμα με μικρά κελιά για μεγαλύτερη πυκνότητα του στρώματος. Η θέση των κυψελών μπορεί να είναι οριζόντια ή διαγώνια. Ακολουθεί η οδηγία για την τοποθέτηση της βαλβίδας στο δάπεδο.

Με βάση ένα στρώμα κονιάματος πάχους μερικών εκατοστών, ανάλογα με το συνολικό πάχος του μελλοντικού δαπέδου. Πάνω από τα φύλλα πλέγματος με μικρή επικάλυψη. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται με την προσθήκη 20% της συνολικής επιφάνειας δαπέδου. Η βέλτιστη θέση του πλέγματος είναι η μέση της επίστρωσης. Τα κύτταρα εμποδίζουν τη διασπορά του σκυροδέματος όταν στεγνώνει και οι ρωγμές δεν εμφανίζονται.

Νέες τεχνολογίες ενίσχυσης

Πρόσφατα παρουσιάστηκε ένα νέο υλικό στην αγορά κατασκευών, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση των στρώσεων τσιμέντου από σκυρόδεμα αντί για σιδερένιες σχάρες. Αυτό το υλικό έχει καλύτερες ιδιότητες, είναι φθηνότερο και επιτυγχάνεται ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Το όνομά του είναι ίνες πολυπροπυλενίου ή ίνες. Πλεονεκτήματα των ινών έχουν ήδη εκτιμηθεί από πολλούς κατασκευαστές, λόγω του τι έγινε ακόμη πιο δημοφιλής. Σκυρόδεμα με ίνες μπορεί να χυθεί και ανεξάρτητα, δεν περιπλέκουν τη διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο.

Οπτικές ίνες, που τήκονται με σκυρόδεμα, βελτιώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, καθιστούν το δάπεδο ανθεκτικό, αλλάζει τη δομή του και βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του τσιμέντου. Αυτά τα δάπεδα συνιστώνται σε δημόσιους χώρους με υψηλό λειτουργικό φορτίο. Η ποσότητα υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο υπολογίζεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη το πάχος του δαπέδου, το φορτίο που λαμβάνεται και άλλες πτυχές. Αυτή η ουσία υψηλής ποιότητας, ενεργεί σχεδόν αμέσως, αποκλείει εντελώς την εμφάνιση ακόμη και των μικρότερων ρωγμών.

Τα σύγχρονα οικοδομικά υλικά, τα οποία αναπτύσσονται με τις υψηλές τεχνολογίες, αντικαθιστούν τις παλιές μεθόδους τελικής επεξεργασίας, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των εργασιών, μειώνοντας κάθε είδους κινδύνους που συνδέονται με την κατασκευαστική βιομηχανία.

Ποικιλίες από γυαλί

Στην αγορά υπάρχουν διάφοροι τύποι υαλοβάμβακα ή ίνες. Τις περισσότερες φορές μπορείτε να βρείτε υλικά με σημάδια:

 • C-Chemical.
 • E - Electric;
 • AR - Αλκαλικός ανθεκτικός.

Το τελευταίο σημάδι δείχνει ένα υλικό που είναι ανθεκτικό στην αλκαλική και όξινη επίθεση. Είναι ένα θαυμάσιο υλικό για την ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου, σύμφωνα με την υψηλότερη κατηγορία. Περιλαμβάνει διοξείδιο του ζιρκονίου σε αναλογία 20 τοις εκατό. Το βέλτιστο μήκος των ινών είναι από 12 έως 18 εκατοστά. Ένα κιλό περιέχει περίπου δύο εκατομμύρια ίνες του ελάχιστου επιτρεπόμενου μήκους.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό και δείκτης πρακτικότητας των ινών είναι η κατανάλωση υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Κατά μέσο όρο, αυτό είναι περίπου 35-50 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό επαρκεί για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αντοχή του σκυροδέματος αφού στεγνώσει τελείως.

Διαφορές στο πλέγμα και τις ίνες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά

Αν λέμε για αυτά τα δύο υλικά και την ποιότητά τους στον τομέα της ενίσχυσης με λίγα λόγια, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίνες ινών αλληλεπιδρούν πολύ καλύτερα με το μίγμα τσιμέντου. Και αυτή η δράση αρχίζει αμέσως μετά την εγκατάσταση, ενώ το δίκτυο αρχίζει να παρουσιάζει τις ενισχυτικές του ιδιότητες μόνο μετά το στέγνωμα και την έναρξη της εκμετάλλευσης της επιφάνειας. Αμέσως, μόλις εξατμιστεί η υγρασία, η στρώση αρχίζει να καλύπτεται με μικρές ρωγμές. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη περίοδος χύνοντας το πάτωμα. Fiber, δεν επιτρέπει εξωτερικές αρνητικές επιδράσεις να επηρεάζουν την ποιότητα του σκυροδέματος, ακόμη και με αλλαγές θερμοκρασίας, ρεύματα, θερμότητα κ.ο.κ.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τις ίνες τόσο σε όλο το πάχος του στρώματος όσο και στην κορυφή του στρώματος μόνο για ισοπέδωση της επιφάνειας και για σταθερή ξήρανση. Ο μόνος κανόνας στη χρήση μιας ίνας είναι μια αυστηρή αντιστοιχία μεταξύ της αναλογικότητας της λύσης και του υλικού και της ομοιομορφίας της τοποθέτησής της. Μπορείτε να δώσετε προσοχή στην χαλύβδινη ίνα, κατασκευασμένη από κομμένη μεταλλική πλάκα διαφορετικού μήκους και σχήματος.

Είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν τα κινούμενα πατώματα ή με μια αδύναμη βάση. Η προσέγγιση της τοποθέτησης ακατέργαστων δαπέδων πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά και υπεύθυνα, έτσι ώστε να διαρκεί για πολλά χρόνια και δεν απαιτεί μόνιμες επισκευές. Η ποιότητα της επίστρωσης εξαρτάται επίσης από την αντοχή του καλύμματος δαπέδου, είτε πρόκειται για έλασμα, είτε για λινέλαιο είτε για πλακάκια δαπέδου. Ένα όμορφο και υψηλής ποιότητας πάτωμα - μια υπόσχεση ενός άνετου σπιτιού για όλη την οικογένεια.

Χαρακτηριστικά του ενισχυτικού πλέγματος στήριξης για το δάπεδο

Το ενισχυμένο πλέγμα για το δάπεδο δαπέδου είναι ένα πλέγμα από υαλοβάμβακα με μέγεθος ματιών δέκα έως δέκα το καθένα και πάχος περίπου 0,30 mm.

Τύποι ενισχυμένων πλεγμάτων

Το πλέγμα μπορεί να είναι:

 • Πλωτή, όταν η βάση και η τσιμεντοκονία χωρίζονται από κάτι.
 • Κλασική, στην οποία το σκυρόδεμα χύνεται αμέσως πάνω στη βάση. Σε αυτή την περίπτωση, το κατεψυγμένο μίγμα γίνεται ένα σύνολο με το πάτωμα.
 • Μονόλιθος, που αποτελείται από αφρώδες σκυρόδεμα, χαλίκι και άμμο.

Η επίστρωση είναι απαραίτητη για:

 • Ευθυγραμμίστε τις βάσεις.
 • να δημιουργηθούν τεχνολογικές πλαγιές τσιμεντένιου δαπέδου.
 • κατανέμουν ομοιόμορφα το φορτίο.
 • για να παρέχει το απαραίτητο επίπεδο δαπέδου.

Ο σκοπός του ενισχυμένου πλέγματος

Συνήθως το πλέγμα χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του μεγάλου δαπέδου ή για την τοποθέτηση κεραμιδιών σε γυψοσανίδες. Επίσης, οποιαδήποτε επιφάνεια ενός τοίχου ή οροφής, όπου θα ενισχυθούν τα έργα επικάλυψης, υπόκειται σε ενίσχυση. Θα δώσει στην επιφάνεια περισσότερη δύναμη και θα την προστατεύσει από τη ρωγμή, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής.

Τα απαραίτητα ενισχυμένα μάτια χρησιμοποιούνται σε εκείνους τους χώρους όπου τα ανοίγματα των παραθύρων και των θυρών συνδέονται με τον τοίχο. Όταν εκτελούνται εξωτερικές εργασίες για τη μόνωση των κτιρίων, χρησιμοποιείται και πάλι οπλισμένο πλέγμα για το δάπεδο. Το πλέγμα υαλοπινάκων πρόσοψης είναι ελαφρύ, το οποίο δεν εμποδίζει τη χρήση του σε έργα πρόσοψης.

Θετικά χαρακτηριστικά των πλεγμάτων ενισχυμένων με ίνες υάλου

Όταν επιχρίσκει μια επιφάνεια, το πλέγμα είναι απαραίτητο για να δεσμεύσει το γύψο στο υπόστρωμα. Είναι απαραίτητο όταν ο σοβάς έχει πλάτος 2 cm και, εάν είναι απαραίτητο, να σοβάσει την "κακή" επιφάνεια (μέταλλο, βαμμένο, ξυλώδες κ.λπ.).

Μια άλλη επιλογή για τη χρήση ενισχυμένου πλέγματος είναι η επένδυση των τοίχων. Η ουσία της αίτησης είναι η ίδια.

Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πλέγμα υαλοβάμβακα. Η ουσία της εφαρμογής είναι απλή. Πρώτα απ 'όλα, το ασβεστοκονίαμα εφαρμόζεται στην επιφάνεια, στη συνέχεια ένα πλέγμα τοποθετείται πάνω του και πιέζεται μέσα του. Αφαιρώ όλες τις περιττές σπάτουλες. Έγινε!

Το μεταλλικό πλέγμα είναι διαφορετικό. Ένα για το τζάμι, το άλλο για το γύψο. Διαφέρουν στο μέγεθος των κυψελών και στο πάχος του σύρματος. Για εργασίες γύψου, είναι κατάλληλο ένα πλέγμα με κυψελίδες των 3 cm και πάχος καλωδίου 1,5 mm.

Για την επίστρωση χρειάζεστε ένα πλέγμα με τις διαστάσεις των κυψελών 10 ως 10 και σύρμα 2,5 mm. Κατασκευάζεται ένα διατομεακό πλέγμα για σοβάτισμα και ένα πλέγμα roll-up για την επίστρωση. Είναι κατασκευασμένο από τον λογαριασμό της ευκολίας για τον πλοίαρχο.

Ανάλογα με την επιφάνεια της εγκατάστασης ματιών είναι διαφορετική. Εάν πρόκειται για μεταλλική επιφάνεια, τότε το δίκτυο συγκολλάται με συγκόλληση. Στο ξύλινο τοίχωμα το πλέγμα είναι τοποθετημένο με ένα μεγάλο συρραπτικό ή βίδες με αυτοκόλλητο. Για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα νύχια. Εάν ο τοίχος είναι τούβλο ή σκυρόδεμα, το πλέγμα θα πρέπει να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας πείρους ή βίδες.

Το αναμφισβήτητο πλεονέκτημα του πλέγματος είναι η υψηλή αντοχή στο σχίσιμο και το τέντωμα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες θετικές ιδιότητες: ευελιξία, αντίσταση στις αλλαγές στην ατμόσφαιρα, αλκαλικές επιδράσεις, υγρασία. Επιπλέον, το υλικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό, αντιδιαβρωτικό, ανθεκτικό στη φωτιά.

Τύποι πλέγματος

Το πλέγμα για το δάπεδο αντιπροσωπεύεται από δύο τύπους:

 • Το εκτεταμένο πλέγμα είναι μέταλλο, πολυπροπυλένιο, ίνες γυαλιού.
 • Διασπορά - γυαλί, βασάλτη ή ίνες χάλυβα.

Συνήθως ένας συγκεκριμένος τύπος είναι κατάλληλος για μια συγκεκριμένη επίστρωση, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό.

Τύποι τάπητας

Η επίστρωση είναι μια στρώση μεταξύ του σκληρού δαπέδου και του δαπέδου. Το βερνίκι ενισχύει την αδιαβροχοποίηση, την ηχομόνωση και συμβάλλει στη διατήρηση της θερμότητας. Ανάλογα με τον τύπο του σκυροδέματος, απαιτεί σκυρόδεμα διαφορετικών τύπων.

Υπάρχει ζεύκτης:

 • τσιμέντο-άμμο?
 • άμμο-χαλίκι?
 • σκυρόδεμα αφρού ·
 • εκτεταμένο πηλό και άλλα.

Συνιστώμενο πάχος στρώσης

Το πάχος της επίστρωσης εξαρτάται από την επιφάνεια, τα κατώτατα όρια των θυρών, το ύψος του χώρου, το φορτίο στο πάτωμα, την παρουσία - την απουσία αποχετεύσεων και δίσκων.

Υπάρχει ένα πλέγμα από 50 έως 50cm. Ωστόσο, χρησιμοποιείται σπάνια για την επίστρωση βαρύ φύλο.

Κατά την εργασία για τη μόνωση του δαπέδου, για να το επίπεδο, το στρώμα τσιμέντου μειώνει το ύψος του δωματίου και επίσης αυξάνει το φορτίο στην επικάλυψη δαπέδου. Επομένως, η επίστρωση πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν λεπτότερη. Αλλά όχι εις βάρος της ποιότητας. Με επίπεδη επιφάνεια και καλής ποιότητας επιχρίσματα αρκετά και πάχους 3 cm.

Εάν η βάση είναι ξύλινη ή διογκωμένη αργίλου, θα είναι κατάλληλος ένας σύνδεσμος 5 ή περισσότερα εκατοστά. Ωστόσο, το μειονέκτημα είναι ότι εμφανίζονται ρωγμές στο παχύ επίστρωμα. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, χρειάζεστε ενισχυτικό πλέγμα.

Σε ένα σπίτι κατοικίας για ένα ζεστό δάπεδο, απαιτείται ένα συρμάτινο δίχτυ διαμέτρου 4 mm με ένα μέγεθος κυψελών 10 προς 10. Δεν πρέπει να βγαίνει έξω.

Συμβουλές ενίσχυσης

Η μονολιθική ενίσχυση γίνεται με στερέωση συγκολλημένων ή χαλύβδινων συρμάτινων τεμαχίων οπλισμού με τη μορφή τετραγωνικών κυψελών μεγέθους 10 έως 20 cm.

Στον τραχύ πάτο έβαζαν τα στηρίγματα, πάνω τους - το πλαίσιο. Το πλέγμα είναι καλύτερα να τοποθετείται σε δύο επίπεδα ανεξάρτητα, αν υπάρχει δεξιότητα. Ελλείψει τέτοιας ή απροθυμίας να αγγίξετε τον εαυτό σας, μπορείτε να αγοράσετε ένα έτοιμο δίχτυ σε πλεκτό ή συγκολλημένο σχήμα από οποιοδήποτε υλικό. Αυτά τα πλέγματα τοποθετούνται αμέσως μετά τις υδροηλεκτρικές εργασίες και τις εργασίες θερμομόνωσης.

Η τελική επίστρωση πρέπει να ικανοποιεί δύο απαιτήσεις:

 • Η ανομοιομορφία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 mm, και αν η επίστρωση είναι υψηλής ακρίβειας, τότε όχι περισσότερο από 2 mm.
 • η δύναμη του σφραγίσματος πρέπει να είναι Μ 200.

Κατά την τοποθέτηση της επίστρωσης σε μια ανώμαλη επιφάνεια, θα υπάρξουν ρωγμές. Επομένως, εάν υπάρχουν πάνω από 30% σταγόνες στην επιφάνεια, τότε πρέπει να ευθυγραμμιστείτε ή να κάνετε αντισταθμιστικές ραφές κατά μήκος των διαφορών.

Είναι επιθυμητό να μην συγκολλώνται μεταλλικά εξαρτήματα, αλλά να συρράπτονται. Εάν η εργασία διεξάγεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει να προστεθούν αντιψυκτικά μέσα στο μείγμα.

Μερικές φορές χρησιμοποιείται ημι-ξηρή επίστρωση. Διαφέρει ως προς τη συνοχή του. Δηλαδή, το μείγμα θα είναι ημίσυρο, δεν θα πρέπει να εμφιαλώνεται, αλλά να συσκευάζεται. Το Fiber, το οποίο χρησιμοποιείται στην περίπτωση αυτή, δεν σκουριάζει και δεν απολέγεται.

Οι ημι-ξηρές επιφάνειες χωρίζονται σε:

Πλεονεκτήματα της χρήσης ενός ημι-ξηρού στρώματος είναι προφανή:

 • δεν υπάρχουν ρωγμές και κοχύλια.
 • εύκολο στη χρήση?
 • δεν καίγεται?
 • αντίσταση στις αλλαγές της θερμοκρασίας.
 • μεγάλη διάρκεια ζωής.
 • γρήγορα στεγνώνει.

Εκτέλεση εργασιών: προετοιμασία

Για αυτο-ισοπαλία, χρειάζεστε:

 • επίπεδο λέιζερ.
 • κυβερνήτης.
 • ρουλέτα;
 • μυστρί
 • σπάτουλα?
 • μαχαίρι?
 • τρυπάνι και βίδες.
 • κανόνα.

Το πλέγμα θα βρίσκεται στο κέντρο της επίστρωσης, έτσι ώστε να ταιριάζει στις υποστηρίξεις. Πριν από την εργασία, ολόκληρο το τραχύ δάπεδο πρέπει να καθαριστεί από συντρίμμια και να αντιμετωπιστεί με ειδικά διαλύματα που προστατεύουν από το καλούπι και την υγρασία. Περαιτέρω εργασίες σχετικά με το θόρυβο και την ηχομόνωση. Για να κάνετε την επιφάνεια δαπέδου ιδανική, χρησιμοποιήστε φάρους ή μεταλλικά προφίλ.

Προκειμένου να καλυφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απαιτούνται πρόσθετες συσκευές:

 • Επικάλυψη: κάτω από την επικάλυψη εννοείται η διαδικασία ενίσχυσης της επίστρωσης.
 • Επικάλυψη από πολυμερές: εφαρμόζεται στο τελικό στρώμα περίπου ένα μήνα αργότερα.

Επίσης σήμερα σε πώληση υπάρχουν ειδικά τροποποιημένα πρόσθετα, τα οποία μπορούν να συντομεύσουν τον χρόνο πλήρους στεγνώματος κατά περιόδους και να φέρουν αυτούς τους όρους από 4 εβδομάδες σε 7-12 ημέρες.

Τοποθέτηση ματιών

Η επίστρωση δαπέδου είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων του ακόλουθου χαρακτήρα:

 1. Κατ 'αρχάς, χρησιμοποιώντας το επίπεδο, επιλέγεται το υψηλότερο σημείο στο πάτωμα. Σε αυτό το σημείο, η επίστρωση πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα εκατοστά.
 2. Στους τοίχους, σημειώνονται σημεία σήμανσης.
 3. Οι φάρες τοποθετούνται σε απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ τους και όχι περισσότερο από 30 cm από τον τοίχο.
 4. Στο τέλος της σήμανσης, οι πλαϊνές πλάκες και το παλιό κάλυμμα αφαιρούνται εντελώς.
 5. Η νέα θερμομόνωση είναι επενδεδυμένη με πάχος περίπου 15 cm.
 6. Στον εκτεταμένο πηλό τοποθετείται το πρώτο πλέγμα.
 7. Μετά την επίστρωση του διογκωμένου πηλού, καλύπτεται με πολυαιθυλένιο.
 8. Τα 10 κορυφαία πλέγματα τοποθετούνται σε 10, αλλά όχι απευθείας στο πολυαιθυλένιο, αλλά σε ενσωματωμένα κομμάτια από πλαστικό ή γυψοσανίδα.
 9. Παράλληλα με το μακρύ τοίχωμα του δωματίου, εγκαθίστανται φάρες και τα νήματα τεντώνονται ως οδηγός. Κατά το τράβηγμα του σπειρώματος, ο φάρος ευθυγραμμίζεται με αυτό και ενισχύεται με γύψο.
 10. Χρειάζονται περίπου 30 λεπτά για να παγώσουν οι φάρους.
 11. Αυτή τη στιγμή, γίνεται κονίαμα τσιμέντου για χύσιμο μεταξύ φάρων.

Ολοκλήρωση των εργασιών

Βυθίστε το τσιμέντο μεταξύ των φάρων. Είναι σημαντικό να κρατήσετε λίγες μέρες υψηλή υγρασία και το νερό να βυθιστεί με νερό για 4 ημέρες, μη επιτρέποντας ένα βύθισμα. Το τσιμέντο θα στεγνώσει τελείως μετά από ένα μήνα. Εάν παρατηρηθούν αυτά τα μέτρα, δεν σχηματίζονται ρωγμές στο τσιμέντο. Για να διασφαλίσετε ότι ο ζευκτήρας είναι απόλυτα ομαλός, ψεκάζεται με αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα.

Τοποθέτηση

 1. Πρώτον, πρέπει να εγκαταστήσετε μια ταινία αποσβεστήρα γύρω από την περίμετρο του δωματίου. Είναι απαραίτητο για να μειωθεί η μηχανική επίδραση στη βάση.
 2. Το πλαίσιο για το πλέγμα τοποθετείται στους τοίχους και ενισχύεται με σταθεροποιητές υψηλότερους κατά 2 cm από την επίστρωση.
 3. Οι εργασίες πρέπει να γίνουν στον τομέα. Μια λύση γίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να προχωρήσετε σε έναν άλλο τομέα.
 4. Όταν ενισχυθεί σε σκυρόδεμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα μικροϊνών ή πλαστικοποιητή, ενώ παρατηρείτε την ακριβή δοσολογία.
 5. Εκτός από τις εγκαταστάσεις, το ενισχυτικό πλέγμα χρησιμοποιείται για να τελειώσει το θεμέλιο και οι περσίδες, τοποθετώντας το ανάμεσα σε στρώματα χαλικιού και άμμου. Αυτό θα κάνει τη δομή άκαμπτη και ανθεκτική.
 6. Επιπλέον, το πλέγμα χρησιμοποιείται για την προστασία των περιοχών εντός των οποίων λαμβάνει χώρα η κατασκευή ή η επισκευή.

Κανείς δεν αντιμετωπίζει έλλειμμα για την αγορά οποιουδήποτε κατασκευαστικού υλικού. Μπορείτε να αγοράσετε ένα arminio δίχτυ σε κάθε κατάστημα κατασκευών. Εάν είναι απαραίτητο, η αγορά θα παραδοθεί στην καθορισμένη διεύθυνση.

Το κόστος εξαρτάται από τους ακόλουθους δείκτες:

 • από τον κατασκευαστή.
 • από τα μεγέθη των κυττάρων.
 • ανάλογα με την επιλογή αγοράς - χονδρική ή λιανική.

Όσον αφορά τον πρώτο δείκτη, τα εισαγόμενα προϊόντα θα κοστίζουν περισσότερο. Αλλά τα ρωσικά μοντέλα δεν είναι χειρότερα, αλλά είναι πιο οικονομικά αποδοτικά.

Στη δεύτερη παράμετρο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσο μικρότερη είναι η διάμετρος του κυττάρου, τόσο καλύτερη θα είναι η επίστρωση. Καλύτερη επιλογή: 5 έως 5 cm.

Η μέση τιμή για 1 τετραγωνικό μέτρο. εντός των ορίων των 60-100 ρούβλια. Όσο χαμηλότερο είναι το κόστος, τόσο χειρότερο είναι το πλέγμα.

Η τιμή των ενισχυμένων ματιών για ένα ρολό ποικίλλει από 850 έως 1200 ρούβλια. Ωστόσο, δεδομένης της ποιότητας και της ανθεκτικότητας της δομής, το ίδιο το κόστος γρήγορα αποδίδει.

Ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου

Η ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου είναι ένα σημαντικό στάδιο στο δάπεδο. Τα δάπεδα σκυροδέματος ή τσιμέντου-άμμου - η δοκιμασμένη επικάλυψη και η τεχνολογία που εξελίχθηκαν με προσοχή στο χρόνο. Με την κατάλληλη προετοιμασία του μείγματος σκυροδέματος, την ενίσχυση του σκυροδέματος και της τοποθέτησης, η επίστρωση θα διαρκέσει για δεκαετίες χωρίς επισκευή.

Αν η διάστρωση τοποθετείται σε ένα παραμορφώσιμο βάση και δεν θα πρέπει να αντισταθούν δυναμικά ή σοκ φορτίο ή το φορτίο είναι μικρό, η ενίσχυση τσιμεντοκονία δαπέδου απαραίτητα σκυροδέματος τέλεια αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η τσιμεντοκονία ισοπέδωση από το διάλυμα σε κατοικίες που κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα βάσεως, έχει πάχος 25-50 mm και δεν υποβάλλονται σε τάνυση, έτσι δεν είναι ενισχυμένα.

Αν όμως η επίστρωση γίνεται σε μια κινητή βάση και είναι εφικτή η κάμψη ή η τάνυση, τότε δεν μπορεί να αποφευχθεί η ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου. Το σκυρόδεμα, όπως είναι γνωστό, δεν λειτουργεί για τέντωμα. Η επίστρωση, πλημμυρισμένη σε ελαστική βάση, λειτουργεί σαν πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, δηλαδή αντέχει τις δυνάμεις συμπίεσης, κάμψης και τέντωσης. Επομένως, για να εξασφαλιστεί ότι ο συζεύκτης δεν ραγίζει, εισάγει ένα ενισχυτικό πλέγμα ή πλαίσιο, το οποίο απαιτεί εφελκυστικές προσπάθειες.

Οι ενισχυτικοί δεσμοί είναι απαραίτητοι στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Πάχος επίστρωσης πάνω από 50 mm
 2. Υπάρχουν σημαντικά τοπικά φορτία - βαριά μηχανήματα, σόμπες ή τζάκι
 3. Η βάση στην οποία γεμίζεται η επίστρωση είναι αναξιόπιστη - "επιπλέει". Μπορεί να είναι ένα χώμα, ένα μαξιλάρι από άμμο ή χαλίκι ή ένα θερμομονωτικό στρώμα από ορυκτοβάμβακα, στυροπρίονο στη σύνθεση της πίτας δαπέδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επίστρωση θα είναι καμπύλη και η κάτω επιφάνεια της θα τεντωθεί κάτω από το δικό της βάρος από σκυρόδεμα και φορτίο.

Βασικά στοιχεία ενίσχυσης για σίτες

 1. Δίχτυα και πλαίσια από χάλυβα και σύρμα ενίσχυσης. Εφαρμόστε τόσο συγκολλημένα όσο και κροσέ
 2. Πλαστικό πολυμερές πλέγμα
 3. Δίχτυα υαλοβάμβακα
 4. Ίνες από πολυπροπυλένιο, βασάλτη και ίνες γυαλιού, καθώς και ίνες από χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων των ινών αγκύρωσης με υψηλά φορτία στο στρώμα

Ενίσχυση με μεταλλικά πλέγματα

Το πλέγμα ενισχύει τα παχιά καταστρώματα δαπέδων, τα γκαράζ, τα κτίρια με μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων - εμπορικά κέντρα, μεγάλα γραφεία. Το χαλύβδινο πλέγμα διατηρεί το σχήμα της επίστρωσης και αντιλαμβάνεται τις δυνάμεις εφελκυσμού, εξασφαλίζοντας τη δουλειά της δεξαμενής για δεκάδες χρόνια χωρίς επισκευές.

Προκατασκευασμένα συρματόπλεγμα από σύρμα Vr-1 με διάμετρο από 3 έως 6 mm έχει κυψελίδες με μεγέθη από 50 έως 200 mm. Τα κύτταρα μπορεί να είναι τετράγωνα ή ορθογώνια. Όσο μικρότερη είναι η κυψέλη και όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του σύρματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα και η δύναμη ενίσχυσης. Τα συνηθέστερα πλέγματα έχουν διάμετρο 3,4,5 mm και κυψελίδα 100 * 100. 150 * 150 και 200 ​​* 200 mm, η σύνδεση γίνεται με τη μέθοδο συγκόλλησης επαφών.

Η μορφή παράδοσης των διχτυών - καρτών, φύλλων και κυλίνδρων. Πρότυπο μεγέθη φύλλων -.. 1 * 2 m * 4 m 2, κλπ τυποποιημένα δομικά πλέγματα Γύρος έχουν πλάτος ένα -. Μισό μέτρα και μήκος κυλιόμενου πλέγματος 25 m κατασκευάζονται μόνο από σύρμα με διάμετρο 3 mm.

Πλεονεκτήματα των μεταλλικών δικτύων - ανθεκτικότητα, αντοχή στη θερμοκρασία, υψηλή αντοχή. Τα πλέγματα κατανέμουν τα φορτία στο πάχος της επίστρωσης, αυξάνουν την αντοχή και τη φέρουσα ικανότητα. Το πλέγμα τοποθετείται στο τεντωμένο κάτω μέρος της επίστρωσης. Κατά την ενίσχυση ενός μεταλλικού πλέγματος, πρέπει να τηρείται ένα προστατευτικό στρώμα από σκυρόδεμα. Για τα δίχτυα τοποθέτησης χρησιμοποιήστε μια παχιά λύση, αλλά πρακτικά ανέξοδη και αξιόπιστα πλαστικά κλιπ - ψηλές καρέκλες. Χειροποίητα υλικά όπως κομμάτια γυψοσανίδας ή ξύλο δεν συνιστώνται, αποδυναμώνουν το σκυρόδεμα της τεντωμένης ζώνης. Τεμάχια από τούβλα, ειδικά πυριτικά, που χρησιμοποιούνται αντί για σταθεροποιητές, δουλεύουν με υφάσματα και απορροφούν νερό από το σκυρόδεμα, το οποίο είναι απαραίτητο για ενυδάτωση, το οποίο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό.

Steel ενισχυτικό πλέγμα λύνει διάφορα προβλήματα - αναδιανέμει τις προσπάθειες στο πάχος του κονιάματος, ο διαστρωτήρας σκληραίνει και αποτρέπει παραμορφώσεις, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει καθίζηση, ρωγμές, τσιπς και βαθουλώματα στο σκυρόδεμα.

Η συσκευή της ενισχυμένης επίστρωσης

 1. Προετοιμασία επιφανειών για σκυρόδεμα - καθαρισμός από συντρίμμια, απόρριψη
 2. Σφράγιση ρωγμών και ρωγμών με τσιμεντοκονίαμα ή πληρωτικά
 3. Αστάρι. Το διεισδυτικό αστάρι αυξάνει την πρόσφυση
 4. Σύμφωνα με το έργο - στεγάνωση, ηχομόνωση και θερμομόνωση
 5. Εκθέστε τους φάρους για να καθορίσετε το ύψος της επίστρωσης. Χρησιμοποιώντας επίπεδο ή επίπεδο λέιζερ, σημειώστε το ύψος της επίστρωσης κατά μήκος των τοίχων των δωματίων και ορίστε τον ορίζοντα. Από την οριζόντια γραμμή, μετρήστε τις αποστάσεις στο επίπεδο βάσης. Το ύψος της επίστρωσης μετριέται από το υψηλότερο σημείο της βάσης, με ελάχιστη απόσταση 30 mm από αυτήν.
 6. Τοποθετήστε το ενισχυτικό πλέγμα στα μάνδαλα. Η επικάλυψη πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα κελί δικτύου
 7. Εκθέτοντας στο επίπεδο των φάρων, το υλικό μπορεί να είναι ξύλινη λωρίδα, χάλυβα ή πλαστικό προφίλ, είναι σημαντικό ο φάρδος να σταθεροποιηθεί και να μην κινείται όταν ρίχνει σκυρόδεμα. Οι φάρες θα πρέπει να ρυθμιστούν ακριβώς οριζόντια, η επιφάνεια τους να είναι επίπεδη με το χυμένο βερνίκι. Οι αποστάσεις μεταξύ των φάρων επιλέγονται έτσι ώστε ο κανόνας για την ισοπέδωση της επίστρωσης να είναι βολικό να "τραβήξει" το σκυρόδεμα μεταξύ των φάρων, περίπου ένα μέτρο
 8. Μείγμα σκυροδέματος ή κονιάματος χύνεται στις περιοχές μεταξύ των φάρων και εξάγεται από τον κανόνα
 9. Οι φανοί βγαίνουν από φρέσκο ​​σκυρόδεμα μετά από 3-5 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες σκλήρυνσης και αμέσως γεμίζουν με διάλυμα
 10. Η φροντίδα του σφραγίσματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τη συνήθη τεχνολογία - η επιφάνεια δεν πρέπει να στεγνώσει. Οι μηχανικές επιδράσεις στο φρέσκο ​​σκυρόδεμα είναι απαράδεκτες, η επίστρωση είναι κλειστή με μια μεμβράνη, στη θερμότητα που ποτίζεται. Υπό κανονικές συνθήκες, το σκυρόδεμα συγκεντρώνει το 70% της καθορισμένης ισχύος την έβδομη ημέρα.

Η ενίσχυση με πλαστικά πλέγματα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα χαλύβδινα - στο χαμηλότερο τρίτο του στρώματος.

Τα πλαστικά πλέγματα έχουν τα πλεονεκτήματά τους

 1. Με υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό - ελαφρύ και καλή ελαστικότητα, εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση
 2. Χημικά αδρανής, μην σκουριά, δεν αποσυντίθενται, δεν υποβαθμίζουν
 3. Μη δημιουργείτε ραδιοπαρεμβολές
 4. Inexpensive, εξοικονομήστε χρήματα και εργασία

Τα πλέγματα από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση επιχρισμάτων χαμηλού φορτίου με πάχος όχι μεγαλύτερο από 80 mm. Το γενικό πλαστικό πλέγμα (OSS) χρησιμοποιείται όχι μόνο για τσιμεντοκονίες, αλλά και για τοιχοποιία, φινίρισμα, περίφραξη κλπ.

Το πλέγμα παράγεται σε κυλίνδρους μήκους μέχρι 60 m, πλάτους έως 4 m. Μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα λόγω χημικής αδράνειας και χαμηλού βάρους. Η κοπή δεν είναι πρόβλημα. Ειδικά πλεονεκτήματα Το OSS διαθέτει στη συσκευή θερμά δάπεδα.

Ενίσχυση υαλοβάμβακα

Το υλικό για την κατασκευή γυάλινο πλέγμα - αλουμινόχρυσο γυαλί, οι ίνες συνδέονται με ένα λεπτό πλέγμα, τα πλέγματα έχουν ένα ρηχό κελί.

Δεν είναι όλα τα πλέγματα κατάλληλα για την ενίσχυση των τσιμεντοκονιών, αλλά μόνο επικαλυμμένα με εμποτισμό αλκαλίων ή από γυαλί ανθεκτικό στις αλκάλες. Κατά την αγορά, θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα πλέγματα σηματοδοτούν το SCP-95. SSSDor-330 χρησιμοποιούνται στην οδοποιία και την ενίσχυση των δομών από σκυρόδεμα. Το υαλοβάμβακα που καλύπτεται με προστατευτικό στρώμα θα διατηρήσει τη δομή και δεν θα σπάσει στο αλκαλικό περιβάλλον του σκυροδέματος.

Το πλέγμα από υαλοβάμβακα έχει μεγάλη αντοχή σε εφελκυσμό, αλλά ελαφρύ, εύκολο στην εγκατάσταση, αποθήκευση και μεταφορά, μπορεί να μετακινηθεί με το χέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορούν να αντέξουν οι ίνες γυαλιού είναι 200 ​​° C. Σε σκυρόδεμα, ένα πλέγμα υαλοβάμβακα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ένα πολυμερές πλέγμα, αυξάνει την αντοχή στη ρωγμή και τη φέρουσα ικανότητα του σφραγίσματος.

Ενίσχυση επιχρισμάτων με ίνες

Το Fiber προστίθεται στο σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια της δοσολογίας, σε ποσότητες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Οι ίνες κοιμούνται σε μικρές μερίδες, έτσι ώστε να μην λαμβάνουν αντί ομοιογενούς διαλύματος αμιγείς «σκαντζόχοιροι» από τους σβώλους των ινών. Το νερό στην παρτίδα προστίθεται επίσης σε μέρη, ο όγκος - στο τέλος της παρτίδας. Μερικές φορές η ίνα στην αρχή του μίγματος αναμιγνύεται με τσιμέντο.

Η ενίσχυση των ινών έχει διαφορές και τα πλεονεκτήματά της σε σύγκριση με τα δίκτυα και τα πλαίσια

 1. Ελαφριά τεχνολογία οπλισμού και δυνατότητα συνδυασμού ινών με όλες τις άλλες μεθόδους ενίσχυσης
 2. Το σκυρόδεμα δέχεται ομοιόμορφη τρισδιάστατη ενίσχυση, ενίσχυση σε όλο τον όγκο και σε όλες τις κατευθύνσεις. Σε ένα κιλό ινών πολυπροπυλενίου περιέχονται περισσότερες από 200 εκατομμύρια ίνες.
 3. Αύξηση της αντοχής στον παγετό και αντοχή στις αλλαγές θερμοκρασίας
 4. Αυξημένη αντίσταση στο νερό και αντίσταση στην τριβή
 5. Σημαντική αύξηση της αντοχής σε θραύση υπό φορτίο, μειωμένο κίνδυνο συρρίκνωσης σε ρωγμές στο σκυρόδεμα

Τα είδη των ινών για το σκυρόδεμα παρτίδα, από χάλυβα για την αγκύρωση των λεπτότερο fiberglass, μήκος ίνας από 4 έως 80 mm. Μέθοδοι παράγουν ίνα της κοπής και κάμψης χαλύβδινο σύρμα για να δώσει μια ευθεία γραμμή, κύμα ή είδος αγκύρωσης, που παρασκευάσθηκε με άλεση πλάκα, που εξάγεται από το μεταλλικό τήγμα, που λαμβάνεται με κοπή από ένα φύλλο ψυχρής έλασης χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα. Βασάλτη, ή πέτρα, ίνα γίνεται από τα τήγματα των βράχων. Μέθοδοι κατασκευής ινών πολυπροπυλενίου ευκολότερη - το θερμό πλαστικό μάζα περάσθηκε διαμέσου μητρών και κομμένα, μερικές φορές αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη ενώσεις για να σκληρύνει. Αυτός ο τύπος ινών είναι ο φθηνότερος, αλλά αρκετά αποτελεσματικός. Οι ιστορικοί λένε ότι έχει fibroarmirovanie μια μακρά ιστορία, από την εποχή των Αιγυπτίων. Σκυρόδεμα αρχαίες πυραμίδες, ενδεχομένως ενισχυμένη τρισδιάστατη ενίσχυση - με την προσθήκη ενός δέρας!

Ένα σημαντικό σημείο - η ίνα ως ενισχυτικό στοιχείο λειτουργεί στο πάχος του σκυροδέματος και εμποδίζει το άνοιγμα ρωγμών. Αν το φορτίο είναι μεγαλύτερο από το αντέχει το σκυρόδεμα, τότε το σπάσιμο στην τεντωμένη ζώνη της δομής των ινών δεν θα εξοικονομηθεί. Σε περίπτωση σημαντικών τοπικών ή δυναμικών φορτίων στην επίστρωση δαπέδου, που είναι διατεταγμένες στο έδαφος, για παράδειγμα σε γκαράζ, χωρίς οπλισμένο χάλυβα, είναι απαραίτητη.

Για λεπτές, ελαφρώς φορτωμένες επιφάνειες, χρησιμοποιούνται ίνες γυαλιού και ίνες πολυπροπυλενίου. Εάν η επίστρωση πρέπει να αντέξει σημαντικά φορτία, η χρήση μεταλλικών ινών είναι λογική. Η πέτρα (βασάλτης) χρησιμοποιείται για δομές σκυροδέματος που λειτουργούν σε επιθετικό περιβάλλον.

Ενίσχυση πλέγματος FPGA

Το μεταλλικό διογκωμένο μέταλλο (CPVC) χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση χύδην δαπέδων ως συνδετικό υλικό και σε στρώσεις.

Το πλέγμα CPVS είναι κατασκευασμένο από στερεά μεταλλικά φύλλα, το ελάχιστο πάχος των πλεγμάτων είναι 1,25-2 mm, η διαγώνιος των κυψελών είναι από 20 * 50 mm έως 60 * 120 mm.

Το δάπεδο με το δίκτυο CPVS μπορεί να αντέξει πολύ υψηλά φορτία, πρακτικά αδύνατο σε κατοικημένες εγκαταστάσεις ή σε γκαράζ. Και το κόστος αυτών των προϊόντων είναι υψηλό. Αλλά ακόμα, υπάρχει μια αίτηση για αυτούς - για να δημιουργήσετε ένα ζεστό δάπεδο, αυτά τα δίκτυα είναι αναντικατάστατα. Η ακεραιότητα της δομής τους επιτρέπει τη γρήγορη και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας πάνω από τη μάζα του δαπέδου, αυξάνοντας τη μεταφορά θερμότητας. Επιπλέον, οι ιδιότητες ηχομόνωσης αυξάνονται σημαντικά, επιπλέον, στην περίπτωση ρωγμών συρρίκνωσης στην επίστρωση, το πλέγμα δεν επιτρέπει τη διαχωρισμό του σφραγίσματος. Στη συναρμολόγηση αυτά τα πλέγματα είναι απλούστερα από τις παραδοσιακές ράβδους οπλισμού.

Ενίσχυση ματιών για δάπεδο δαπέδου: πώς να επιλέξετε;

Στην κατασκευή για την ενίσχυση του δαπέδου χρησιμοποιείται ευρέως επίστρωση. Πρόκειται για ένα στρώμα μεταξύ του σκληρού δαπέδου και του στρώματος τελειώματος. Μεγάλη αξία όταν χύνεται το τσιμεντοκονίαμα έχει ενισχυτικό πλέγμα, το οποίο τοποθετείται κάτω από τη βάση του σφραγίσματος.

Χάρη στο πλέγμα, τα δάπεδα είναι ομοιόμορφα και ανθεκτικά, αποκτούν εξαιρετικά χαρακτηριστικά μόνωσης. Αυτό αυξάνει σημαντικά την περίοδο λειτουργίας τους.

Χαρακτηριστικά

Η επίστρωση είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, η σύνθεση του οποίου μπορεί να είναι διαφορετική - τσιμέντο με άμμο, άμμο με θρυμματισμένη πέτρα, αφρώδες σκυρόδεμα, διογκωμένο άργιλο και άλλα μείγματα.

Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι:

 • κλασική επίστρωση. Βυθίζεται στο σκληρό δάπεδο και είναι τελείως στερεωμένο στη βάση (έδαφος ή πλάκα βάσης).
 • η μονολιθική επίστρωση δημιουργείται με συνδυασμό διαφόρων σκυροδέματος και η ενίσχυση τοποθετείται σε ειδικές βάσεις και όχι στο πάτωμα. Με μια τέτοια επίστρωση, συνήθως τοποθετούνται διάφορα στρώματα του πλέγματος.
 • πλωτή επίστρωση - το σκυρόδεμα χύνεται σε μονωτικό υλικό που καλύπτει τη βάση του δαπέδου. Η ενίσχυση είναι υποχρεωτική κατά τη διαμόρφωση του σκληρού δαπέδου. Εντούτοις, το ενισχυτικό πλέγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση οποιασδήποτε επίστρωσης. Πρόκειται για ένα καθολικό στοιχείο, το οποίο χρησιμοποιείται για το ρίψιμο δαπέδων και τοίχους σοβά, για εργασίες φινιρίσματος.

Το ενισχυτικό πλέγμα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • διευκολύνει την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου στο κάλυμμα δαπέδου.
 • μειώνει τη δονητική και δυναμική τάση στην επίστρωση.
 • εμποδίζει τη δημιουργία τσιπς και ρωγμών στο τζάμι.
 • αυξάνει την πυκνότητα της σύνθεσης σκυροδέματος.
 • εξοικονομεί ποσότητα χρησιμοποιούμενου σκυροδέματος.
 • Ιδανικό για δάπεδα με μεγάλες κούνιες.

Πότε εφαρμόζεται;

Η ενίσχυση του σφραγίσματος πρέπει να χρησιμοποιείται για να φτάσει στο επίπεδο του δαπέδου, να αποτρέψει την εμφάνιση ρωγμών, τσιπς κατά την ξήρανση και συρρίκνωση του δαπέδου και αν ο μελλοντικός όροφος υπόκειται σε βαριά φορτία. Όταν ενισχυθεί, το πλέγμα είναι σταθερό πάνω από την επιφάνεια του δαπέδου και καλύπτεται με ένα μίγμα σκυροδέματος.

Το ενισχυτικό πλέγμα θα εξοικονομεί σκυρόδεμα από ζημιές και παραμορφώσεις.

Το σύνολο πρέπει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • σε διάταξη δαπέδου με μονωτικό ενδιάμεσο στρώμα, για παράδειγμα, σε διάταξη θερμού ύδατος ή ηλεκτρικού δαπέδου.
 • εάν η θεμελίωση του δαπέδου είναι κινητή και γεμάτη με θρυμματισμένη πέτρα ή διογκωμένη πηλό, το πλέγμα θα χρησιμεύσει ως αντίγραφο ασφαλείας.
 • αν το πάτωμα θα πρέπει να εκτίθεται σε μεταβολές της υγρασίας, κραδασμών, πίεσης και της θερμοκρασίας στο μέλλον (γκαράζ, οικονομική μπλοκ, βιομηχανικά κτίρια, στο σπίτι - το τζάκι, την κουζίνα ή στο μπάνιο)?
 • για την ενίσχυση του δαπέδου, αν το πάχος του σφραγίσματος δεν είναι μεγαλύτερο από 5 cm.

Τύποι: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Το ενισχυτικό πλέγμα είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, πλαστικό, γυαλί. Οι διαστάσεις των κυψελών και το πάχος του σύρματος έχουν διαφορετικές παραμέτρους. Η ποιότητα του δικτύου εξαρτάται από αυτά. Για παράδειγμα, όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του κελιού, τόσο ισχυρότερο είναι το πλέγμα.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η σωστή επιλογή του τύπου ενίσχυσης. Η εκτεταμένη ενίσχυση είναι κατασκευασμένη από υαλοβάμβακα, μέταλλο, πολυπροπυλένιο. Ενισχυμένη διασπορά από χάλυβα, βασάλτη και ίνες. Θα πρέπει να εξετάσετε τα υλικά με περισσότερες λεπτομέρειες.

Μέταλλο

Ένα τέτοιο πλέγμα μπορεί να περιστραφεί ή να συγκολληθεί από ένα σύρμα. Λόγω της ακαμψίας του υλικού, θα παρέχει δύναμη στο κάλυμμα δαπέδου, θα βοηθήσει στην αποφυγή ρωγμών όταν το διάλυμα ξήρανσης εγκατασταθεί. Δεν φοβάται τις αλλαγές θερμοκρασίας.

Κατάλληλο για επιφάνειες επικάλυψης στο έδαφος, δηλαδή για σκληρό δάπεδο.

Τα μεταλλικά πλέγματα χρησιμοποιούνται συχνότερα σε βιομηχανικά κτίρια. Έχει σημαντικό βάρος, υψηλή τιμή και μπορεί να είναι επιρρεπής σε διαβρωτικές διεργασίες. Επομένως, κατά την αγορά αξίζει να επιλέξετε ένα πλέγμα καλυμμένο με PVC ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Γενικά, με αυτο-οπλισμό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω δείγματα χάλυβα με γαλβανισμό: υφαντά, ενισχυτικά, τοιχοποιία, γύψος, γαλβανισμένα, ολ-μέταλλο.

Πλαστικά

Αυτό το πλέγμα, σε αντίθεση με το μέταλλο, δεν φοβάται τη σκουριά και τα χημικά, πιο ελαστικό, έχει μικρό βάρος και μια αποδεκτή τιμή. Είναι ιδανικό για χρήση σε πάχος στρώσης έως 8 εκατοστά και με μικρό φορτίο. Η ελαστικότητα επιτρέπει να αντέχουν τα εφελκυστικά φορτία όταν συρρικνώνεται.

Το πλέγμα πολυπροπυλενίου είναι εύκολο να κοπεί και να ταιριάζει, πωλείται σε κυλίνδρους. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι το πλαστικό δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία του εξοπλισμού και του εξοπλισμού επικοινωνίας.

Ωστόσο, τα πλαστικά πλέγματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε χώρους με βαρύ φορτίο στο πάτωμα.

Είναι πιο κατάλληλο για υγρά ή θερμά δάπεδα, αλλά όχι για το πάτωμα στην έκδοση πρόωσης.

Από γυαλί

Το υφασμάτινο ύφασμα είναι κατασκευασμένο από γυαλί αργιλιοβοροπυριτικού, στο οποίο προστίθεται εμποτισμός από πολυμερή. Προστατεύει το υλικό από τις επιπτώσεις της χημικής σύνθεσης του μείγματος τσιμέντου.

Ένα τέτοιο υλικό είναι ελαφρύ, φθηνό, ανθεκτικό στη διάβρωση, πλαστικό, ανθεκτικό, έχει χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Ωστόσο, δεν μπορεί να αντέξει τις υψηλές θερμοκρασίες, σε συνθήκες πάνω από 180-200 βαθμούς, είναι δυνατόν να αναφλεγεί.

Η επίστρωση Fibroarmirovannaya προστατεύει το κάλυμμα δαπέδου από μικρές ρωγμές με τη μορφή αράχνης ιστού. Αποτελείται από υαλοβάμβακα, βασάλτη, χάλυβα, ίνες πολυπροπυλενίου. Οι ίνες εισάγονται στο κονίαμα σκυροδέματος και όταν στερεοποιούνται σχηματίζουν έναν ισχυρό μονόλιθο. Σε συνδυασμό με οποιοδήποτε ενισχυτικό πλέγμα, οι ίνες θα δημιουργήσουν μια πολύ ισχυρή επίστρωση.

Η ίνα από γυαλί και πολυπροπυλένιο είναι κατάλληλη για ελαφρές στρώσεις, μεταλλικές ίνες για δάπεδα με σημαντικό φορτίο, είναι προτιμότερο να επιλέγετε ίνες βασάλτη για εργασία στον αέρα.

Διαστάσεις και κατανάλωση

Το μεταλλικό πλέγμα είναι κατασκευασμένο από σύρμα κατηγορίας ΒΡ-1. Αυτή η συντομογραφία σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και περιέχει λίγη ποσότητα άνθρακα στη σύνθεσή της. Το καλώδιο συνδέεται με μια μέθοδο συγκόλλησης, η διάμετρος κυμαίνεται από τρία έως έξι χιλιοστά. Κύτταρα υπό μορφή τετραγώνων ή ορθογωνίων.

Για την ενίσχυση των επιφανειών, χρησιμοποιούνται πλέγματα καλωδίων πάχους τουλάχιστον 2,5 mm. Σύρμα από χάλυβα, το ίδιο το πλέγμα είναι διαθέσιμο με τη μορφή καρτών, φύλλων και κυλίνδρων. Οι διαστάσεις του πρότυπου φύλλου είναι τροποποιήσεις των 0,5 / 1,5 / 3/4 με 2 μέτρα.

Τα προϊόντα με πάχος σύρματος μέχρι 2,5 mm παράγονται σε κυλίνδρους, το πλάτος του κυλίνδρου είναι μέχρι ένα και μισό μέτρα, το μήκος μπορεί να φτάσει τα 25 μέτρα. Συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη κυψελών - 50x50 mm, 100x100 mm, 150x150 mm και 200x200 mm. Οι κατασκευαστές εφαρμόζουν ειδικές τομές στην επιφάνεια του μεταλλικού σύρματος, γεγονός που αυξάνει τη λαβή του πλέγματος με το μίγμα σκυροδέματος.

Κατά προσέγγιση κατανάλωση μεταλλικού υλικού: βάρος 1,45 kg ανά m2 με μέγεθος φύλλου 100x200 cm και διάμετρο καλωδίου 3 mm.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του σύρματος και όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των κυττάρων, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάρος του πλέγματος και τόσο ισχυρότερη είναι η ενίσχυση.

Ένα πλέγμα από πολυμερή, υαλοβάμβακα και ίνες είναι πολύ ελαφρύτερο από ένα μεταλλικό πλέγμα. Πλαστικά μάτια παράγονται σε κυλίνδρους μέχρι 60 μέτρα και πλάτος έως και τέσσερα μέτρα, για την ενίσχυση ενός πλέγματος με πυκνότητα 120 g / m2 και μέγεθος ματιών 45x45 mm είναι το καλύτερο.

Fiberglass έχει διάμετρο 4-14 mm, παράγεται με τη μορφή καμβάδων ή ράβδων. Οι ίνες αλληλοσυνδέονται. Μπορεί να είναι με νευρώσεις ή χαλαζία - για καλύτερη πρόσφυση στο σκυρόδεμα.

Για την ενίσχυση των επιχρισμάτων χρησιμοποιείται μόνο ίνες υάλου με αλκαλικό εμποτισμό ή από γυαλί ανθεκτικό στα αλκάλια.

Ίνα - μια ίνα μικρού μεγέθους, από 6 έως 20 mm, λιγότερο συχνά μέταλλο - 50-60 mm. Αυτά προστίθενται απευθείας στη λύση με τον υπολογισμό 1 kg ανά κυβικό μέτρο μείγματος σκυροδέματος.

Για να υπολογίσετε την κατανάλωση του υλικού, θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά την περιγραφή του προϊόντος, όπου ο αριθμός παρτίδας, το βάρος, η πυκνότητα, το μέγεθος του κυλίνδρου, το φύλλο ή οι ίνες αναφέρονται πάντοτε. Γνωρίζοντας την περιοχή του δωματίου, μπορείτε να υπολογίσετε ανεξάρτητα από τον αριθμό των προϊόντων που θα χρειαστείτε.

Πώς να ενισχύσετε;

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το χύσιμο στρώσεων δαπέδων περιγράφονται σε έγγραφα όπως τα "Κτίρια κανόνων και κανόνων" (SNiP), πρότυπα για την κατασκευή κατοικιών, συστάσεις για το σχεδιασμό κάλυψης δαπέδου.

Σύμφωνα με το SNiPu, η ενίσχυση του σκυροδέματος γίνεται με πάχος στρώσης μικρότερο από 4-5 cm και αν είναι απαραίτητο να αυξηθεί η αντοχή του δαπέδου σε αποθήκες, βιομηχανικά κτίρια, συνεργεία. Εάν προβάλλεται μεγαλύτερο φορτίο στο πάτωμα, επιλέξτε ένα συρματόπλεγμα με μεγάλη διάμετρο. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε ένα πλέγμα με μικρά κελιά για ενίσχυση, αλλά με ένα παχύ σύρμα.

Το πλέγμα βρίσκεται ακριβώς στη μέση της επίστρωσης. Εάν τοποθετηθεί μονωτικό στρώμα, η απόσταση από τα τοιχώματα έως το πλέγμα είναι περίπου 30-50 mm.

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από πολυμερή δίχτυα και υαλοβάμβακα είναι κατάλληλα για θερμά δάπεδα σε μεμονωμένες κατασκευές, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για το τραχύ πάτωμα στο έδαφος. Fiberglass θα κάνει συγκεκριμένη και διαρκή λύση για την προστασία από μικρές ρωγμές κατά τη διάρκεια της συρρίκνωσης, αλλά τα φορτία της έκτασης και κάμψης δεν θα σταθεί, δεν είναι κατάλληλο για τους δεσμούς στο έδαφος.

Τα μεταλλικά πλέγματα είναι ιδανικά για την τοποθέτηση των επιχρισμάτων σε βάση αφαίρεσης. Θεωρούνται τα πιο αποτελεσματικά αν υποτεθεί ότι υπάρχει μεγάλη και σταθερή φόρτιση στο στρώμα. Μερικές φορές τοποθετούνται σε διπλό στρώμα.

Τοποθέτηση σε στοίβα

Είναι καλύτερα να διεξάγετε εργασίες σε κτίριο με θερμοκρασία δωματίου όχι μικρότερη από 20 μοίρες και όπου δεν υπάρχουν σχέδια. Είναι πιο πρακτικό να κάνετε όλη τη δουλειά για την τοποθέτηση του στρώματος μέσα σε μία ή δύο μέρες.

Η διαδικασία ενίσχυσης της στρώσης με πλέγματα πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια:

 • για να ξεκινήσουμε με αυτό είναι απαραίτητο να οριστεί με ένα είδος ζεύκτη, ένα πλέγμα και να μετρηθεί η περιοχή μιας θέσης, για να υπολογίσει ένα ποσό του απαραίτητου υλικού. Αξίζει να θυμηθούμε για τις επικαλύψεις, προσθέτοντας μια περιοχή για κλάδεμα.

Τι είναι ένα πλέγμα για την ενίσχυση της επίστρωσης και πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί;

Το πλέγμα για την ενίσχυση της επίστρωσης συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού, σταθερού και ισχυρού δαπέδου. Όταν χρησιμοποιείτε ενισχυτικό υλικό, είναι δυνατό να επιτευχθεί η πιο αποτελεσματική οριοθέτηση δαπέδου πριν από την ολοκλήρωση. Απαιτούνται αυξημένες λειτουργικές και τεχνικές επιδόσεις για τα δάπεδα που υπόκεινται σε σημαντική πίεση. Το πλέγμα για την επίστρωση δαπέδου αυξάνει την ανθεκτικότητα της επικάλυψης και εμποδίζει το σχηματισμό ρωγμών ακόμη και με μικρές αλλαγές στο έδαφος.

Πότε είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ζεύκτη;

Για να προσδιοριστεί εάν απαιτείται ένα πλέγμα για την επίστρωση, θα πρέπει να διαγνωστεί ο τύπος και η δύναμη του φορτίου στην επιφάνεια, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποστρώματος. Ένα πλέγμα είναι ένα επιθυμητό υλικό στη διάταξη του δαπέδου, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μια αναγκαιότητα, ειδικά όταν:

 • ένα μικρό στρώμα κάλυψης σκυροδέματος. Η πλήρωση ενός σημαντικού στρώματος είναι απαράδεκτη σε διαμερίσματα ή κατοικίες, στέκεται σε ασταθή εδάφη ή οδηγούμενους σωρούς.
 • ευπάθεια του ιδρύματος. Εάν το έδαφος είναι επιρρεπές σε καθίζηση, υπονόμευση κλπ., Το πλέγμα θα βοηθήσει στην αποφυγή θραύσεων και τεντώματος. Το ενισχυτικό πλέγμα για το δάπεδο δημιουργεί μια ανεξάρτητη και συμπαγή σανίδα, ένα είδος "σχεδίου". Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία δαπέδων πολλαπλών στρώσεων, όταν τοποθετείται στη βάση ένα μονωτικό υλικό όπως: ορυκτό μαλλί, αφρός, αδιάβροχη μεμβράνη και τα παρόμοια.
Ενίσχυση της επίστρωσης με μεταλλικό πλέγμα
 • πρέπει να οργανώσετε ένα παχύ δάπεδο. Το στρώμα θεωρείται πάχος σε ύψος μεγαλύτερο από 5 cm.
 • σχεδιασμός εγκατάστασης βαρύ εξοπλισμού: τζάκι, εργαλειομηχανές, μεταφορείς κλπ. ·
 • την επιθυμία να εγκαταστήσετε θερμά δάπεδα.

Το ενισχυτικό πλέγμα για μια βάση δαπέδου από σκυρόδεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, αλλά αν θέλετε να γεμίσετε το δάπεδο στο διαμέρισμα δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για πρόσθετη ενίσχυση. Ο ιδιοκτήτης καθορίζει ανεξάρτητα την ανάγκη ενός πλέγματος για επίστρωση σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον κατάλογο.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ενίσχυσης και της διαφοράς από τους συμβατικούς δεσμούς

Η επιφάνεια του μελλοντικού στρώματος με ένα οπτικό δίκτυο δεν διαφέρει από τη συνηθισμένη σύνθεση τσιμέντου, αλλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ποικίλλουν σημαντικά. Επιπλέον, το ενισχυτικό πλέγμα βοηθά στην επίστρωση του καμπυλωμένου δαπέδου, διευκολύνοντας την απλούστευση της επιπέδωσης της επιφάνειας. Όταν πλημμύρες οπλισμένο σκυρόδεμα είναι καλύτερα ανεκτή υγρασία, χωρίς να υποστούν καταστροφή και παραμόρφωση.

Βασικά πλεονεκτήματα:

 • αυξάνει την ανθεκτικότητα της επιφάνειας.
 • η ανάγκη για εργασίες επισκευής και αποκατάστασης μειώνεται.
 • η δύναμη της βάσης αυξάνεται.
 • βελτιώνει την αντίσταση στις καταστροφικές επιρροές.
Ενισχυτικό πλέγμα οπλισμού
 • μειώνει τον κίνδυνο ρωγμών.
 • αραίωση της απαραίτητης στρώσης του σφραγίσματος.
 • εξοικονομούνται εξοικονομήσεις κονιαμάτων.
 • βελτιώνει τη διάταξη των ανώμαλων ορόφων.

Τύποι και ιδιότητες των ενισχυτικών πλεγμάτων

Υπάρχουν πολλές επιλογές από την ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου. Το πλέγμα είναι κατασκευασμένο από διάφορα υλικά, συνήθως σύμφωνα με αυτή την αρχή, ταξινομείται σε:

 • μέταλλο. Οι ράβδοι συγκολλούνται μεταξύ τους.
 • σύνθετα (κυρίως ίνες από γυαλί). Μεταχειρισμένα σύνθετα υλικά, τα οποία συνδέονται με πλαστικούς κλιπς, κορδόνια ή σύρμα.
 • πλαστικό. Είναι μια αντάξια εναλλακτική λύση στην κλασική μεταλλική έκδοση.

Είδη εξαρτημάτων για το σκοπό αυτό:

 • εργασίας. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται για τον προσδιορισμό της διατομής. Υιοθετεί μέρος της προσπάθειας από το κύριο φορτίο.
 • διανεμητική. Επιλέξτε μια διάμετρο βασισμένη στο ελάχιστο ποσοστό ενίσχυσης, διατηρήστε συρρίκνωση και επέκταση, πρακτικά δεν επεκτείνεται από τη θερμοκρασία.
 • εγκατάσταση. Προωθεί την ενοποίηση των προηγούμενων δικτύων.
 • άγκυρα. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση ενσωματωμένων εξαρτημάτων.
Πλέγμα αγκύρωσης για δάπεδο δαπέδου

Μεταλλικά πλέγματα

Το μεταλλικό πλέγμα για το δάπεδο είναι από χοντρό σύρμα ή ράβδους με πάχος 2,5 mm. Πωλείται κυρίως σε φύλλα, διότι δεν είναι αποτελεσματικό να αναδιπλώνεται υλικό σε ρολό. Τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος των κυψελών, η βέλτιστη τιμή είναι 100 ανά 100 mm, 150 με 150 mm και 200 ​​με 200 mm. Το μέγεθος επιλέγεται με βάση το κλάσμα της ουσίας πλήρωσης και το μέγεθος του στρώματος. Καθώς αυξάνεται το φορτίο στο σκυρόδεμα, αυξάνεται το καθαρό πάχος.

Για να βελτιωθεί η πρόσφυση του πλέγματος και του σκυροδέματος σε όλη την περίμετρο του πλέγματος, γίνονται μικρές εντομές, το ύψος μεταξύ τους είναι 2-3 mm.

Τα μεταλλικά πλέγματα είναι ευαίσθητα στην υγρασία, επομένως εφαρμόζονται με πρόσθετη επικάλυψη. Πολυμερή, πλαστικά, γαλβανισμοί και παρόμοια προστατευτικά υλικά μπορούν να εφαρμοστούν από πάνω. Το πλέγμα που θα χρησιμοποιηθεί για το δάπεδο θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό.

Όταν αγοράζετε ενισχυμένο πλέγμα κάτω από την επίστρωση, στις αρμούς συγκόλλησης, φροντίστε να ελέγξετε την ποιότητα των ραφών. Για την οικονομία, ορισμένοι κατασκευαστές συγκολλώνουν το πλέγμα μέσω 1-3 κυψελών. Οι τεχνικές παράμετροι από μια τέτοια λύση μειώνονται σημαντικά, υπάρχει κίνδυνος ρήξης της θεμελίωσης. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσέξτε τη διάβρωση και τα μαύρα σημεία.

Το μεταλλικό πλέγμα για οπλισμό σκυροδέματος καταστρέφεται γρήγορα, για να παραταθεί η διάρκεια ζωής, εφαρμόζεται ένα προστατευτικό υλικό. Εάν υπάρχει πρόσθετη επικάλυψη, οι αρμοί πρέπει να έχουν αναπόσπαστο στρώμα προστασίας, ακόμη και η μικρότερη γρατσουνιά θα οδηγήσει σε καταστροφή.

Μεταλλικό πλέγμα για το δάπεδο

Πλαστικά δίχτυα

Τα πλαστικά πλέγματα έχουν πολλές φορές μεγαλύτερες λειτουργικές ιδιότητες. Τα μεταλλικά πλέγματα με επικάλυψη ψευδαργύρου εξακολουθούν να διαβρώνονται και να καταστρέφονται, δημιουργώντας κενά στη δομή και οδηγώντας στην ευπάθεια του στρώματος. Το πλαστικό δεν υφίσταται καταστροφή από χημικά, νερό, κλπ. Παραμένει στην αρχική του κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πλεονέκτημα του δαπέδου δαπέδου με πλαστικό πλέγμα:

 • χαμηλό βάρος?
 • ελάχιστη αγωγιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας ·
 • προστασία από τη διάβρωση;
 • δεν αντιδρά με χημικά και αλκαλικά υγρά.
 • αντοχή;
 • εύκολη τοποθέτηση, ακόμη και σε δωμάτια με μη τυποποιημένο σχήμα?
 • δεν παρεμβαίνει στη μετάδοση σήματος.
 • πλαστικότητα;
 • Προσιτή τιμή.

Ιδιαίτερα δημοφιλές είναι ένα πλέγμα από πλαστικό με τη σήμανση OSS - μια γενική ποικιλία. Διατίθεται σε κυλίνδρους με πλάτος 1-4 m και μήκος 10 έως 20 m. Η τιμή είναι σχετικά χαμηλή.

Πλαστικό πλέγμα για το δάπεδο

Δίχτυ υαλοβάμβακα

Το αλουμινόχρυσο γυαλί αποτελεί τη βάση του πλέγματος, το οποίο συνδέεται μέσω ενός πλέγματος ανοιχτού ανοίγματος. Σε αυτό τοποθετούνται μικρά κελιά (4-6 mm) για μια υψηλής ποιότητας σύνδεση της λύσης. Το χρησιμοποιούμενο πλέγμα εμποτίζεται με διαλύματα για την αύξηση της αντοχής στα αλκάλια. Η χρήση ενισχυτικού πλέγματος χωρίς τέτοια επεξεργασία θα οδηγήσει στην καταστροφή των υαλοβάμβακα σε 5-7 χρόνια.

Τα πλεονεκτήματα του υλικού είναι:

 • ελαφρύ βάρος, δεν οδηγεί σε επιβάρυνση της επίστρωσης.
 • μεταφέρονται με αυτοκίνητο.
 • Εξαλείφει τη συρρίκνωση, αυξάνει την αντοχή της επίστρωσης και προστατεύει από την καταστροφή.
 • δίνει αντίσταση σε σοβαρές αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας.

Το μόνο μειονέκτημα είναι η ευπάθεια σε υψηλή θερμοκρασία, παραμορφώνεται σε θερμοκρασίες άνω των 200 ° C.

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε οπλισμό για την ενίσχυση της τσιμεντοκονίας, συνιστάται να προτιμάτε την επιλογή SCP-95 ή ενισχυμένου πλέγματος SSDor. Ορθολογική χρήση υαλοβάμβακα για επιχρίσματα σε οικιακούς χώρους με χαμηλά και μεσαία φορτία.

Τεχνολογία τοποθέτησης ενισχυτικού στρώματος

Ενισχυμένη επίστρωση είναι πάντα μια έκδοση έκδοση του δαπέδου, η αποστολή του είναι να ενισχύσει τη βάση. Για ένα ποιοτικό στρώμα, ένα πλέγμα χρησιμοποιείται πάντοτε σε πάχος μέχρι 5-6 cm. Το παχύ στρώμα χρειάζεται ενίσχυση σε περίπτωση μεγάλων φορτίων ή με κινητικότητα εδάφους.

Το ενισχυτικό πλέγμα θα εξοικονομεί σκυρόδεμα από ζημιές και παραμορφώσεις

Βήμα-βήμα τεχνολογία για την τοποθέτηση του ενισχυτικού στρώματος:

 • Αγορά και επιθεώρηση του υλικού. Εάν το πλέγμα έχει λιπαρούς λεκέδες, σχισμένες περιοχές και άλλα ελαττώματα, δεν πρέπει να στοιβάζονται.
 • Προετοιμασία υποστρώματος. Είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επίστρωση: αφαιρέστε τυχόν ελαττώματα, καλύψτε την επιφάνεια με αστάρι, τοποθετήστε κάτω από την στεγανοποίηση. Όλοι οι τοίχοι του χώρου σε ύψος περίπου 100 mm σφραγίζονται με ταινία αποσβεστήρα, η οποία είναι απαραίτητη για να αντισταθμιστούν οι παραμορφώσεις λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας.
 • Τοποθετώντας το δίχτυ. Εφαρμόζοντας παράλληλα λειτουργούν στρώματα πλέγματος οπλισμού, με μια επικάλυψη των περίπου 10 cm. Δεν πρέπει να αφήνει ένα κενό μεταξύ του τοίχου και του πλέγματος των 2-3 cm. Προκειμένου να βαλβίδων πλήρως με βρίσκονται στο σκυρόδεμα, που ανυψώνεται σε 1-2 cm πάνω από το δάπεδο. Ως υποστηρίγματα χρησιμοποιούνται κομμάτια από τούβλα, πέτρες, πλαστικούς σωλήνες. Τοποθετήστε τα υποστηρίγματα κάτω από τις περιοχές σύνδεσης των ράβδων για να αποφύγετε παραμορφώσεις. Ο αριθμός των καταστημάτων αυξάνεται ανάλογα με το πάχος του στρώματος.
 • Δημιουργήστε ένα αεροπλάνο. Φάροι από γυψοσανίδες, ράφια ή σανίδες είναι εγκατεστημένοι. Είναι απαραίτητο να ελέγξετε την οριοθέτηση του μετρητή στάθμης. Οποιαδήποτε απόκλιση εξαλείφεται.
 • Η πλήρωση. Ανάμεσα στους φάρους χύστε το διάλυμα μέχρι την πλήρη επικάλυψη του ενισχυμένου υλικού. Το πλέγμα θα πρέπει να κρυφτεί στο βάθος του τσιμέντου. Όσον αφορά τις πλαστικές και σύνθετες ποικιλίες, χρησιμοποιείται μια διαφορετική τεχνική. Αρχικά, χύνεται το 30-40% του διαλύματος, κατόπιν γειώνεται από τον κανόνα και το πλέγμα τοποθετείται με ελαφρά πνιγμό στο τσιμέντο. Αφού τοποθετήσετε το πλέγμα, χύστε το υπόλοιπο διάλυμα.

Εάν τα τοιχώματα στο εσωτερικό είναι επενδεδυμένα με αφρώδη μόνωση ή άλλη μόνωση, είναι απαραίτητο να μόνωση και ηχομόνωση του δαπέδου.

Πώς να ενισχύσει σωστά το δάπεδο δαπέδων;

Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια σωστή και ανθεκτική επίστρωση. Συστάσεις σχετικά με τον σωστό τρόπο ενίσχυσης της επιφάνειας δαπέδων:

 • η πλήρης σκλήρυνση του σκυροδέματος έρχεται μετά από 4 εβδομάδες, πριν από αυτή τη φορά, αντιμετωπίζει απαγορεύεται?
 • Το πλέγμα είναι πάντα βυθισμένο όχι πάνω από τη βάση, αλλά στο πάχος του σκυροδέματος. Τα σωματίδια δεν πρέπει να προεξέχουν.
Ενίσχυση του δαπέδου δαπέδου με το πλέγμα από τα χέρια του
 • Πριν από την ενίσχυση της στρώσης δαπέδων, είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε μια βάση υψηλής ποιότητας και να τοποθετήσετε τον αποσβεστήρα δονήσεων για να μειώσετε το φορτίο όταν η δομή είναι αναστατωμένη.
 • η ενίσχυση θα πρέπει να έχει επαρκές μέγεθος κυψελών για να διεισδύσει στο κλάσμα πλήρωσης κάτω από το πλέγμα.
 • είναι σημαντικό να δημιουργηθεί καλύτερη πρόσφυση του οπλισμού με το κονίαμα. Για να επιτευχθεί η μέγιστη πρόσφυση, το χρώμα, το λάδι, τα καύσιμα κ.λπ. πρέπει να εξαλειφθούν.

Η ενισχυμένη επίστρωση βελτιώνει σημαντικά την απόδοση μόνο όταν χρησιμοποιείτε τους αναφερόμενους κανόνες.

Συστάσεις

Το πλέγμα μπορεί να δημιουργηθεί με το χέρι από το καλώδιο, γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση του κόστους. Προηγουμένως, έχουμε ήδη εξετάσει πώς να πλέκει σωστά ενίσχυση για ένα ίδρυμα. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν είναι κατώτερη από την εργοστασιακή παραλλαγή.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί το ίδρυμα, καθώς με την αξιοπιστία του, η δομή υπόκειται σε ένα ελάχιστο σχέδιο. Ο πιο κοινός τύπος βάσης είναι η ταινία. Υπάρχει μια ειδική βήμα προς βήμα οδηγίες για το πώς να ενισχύσει σωστά το ίδρυμα κορδέλα με τα χέρια σας.

Το πλέγμα οπλισμού χρησιμοποιείται σε διάφορες κατασκευαστικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας τοιχοποιίας. Η ενίσχυση του ενισχυτικού αεριωμένου σκυροδέματος αυξάνει σημαντικά την αντοχή της δομής, αλλά επίσης αυξάνει το τελικό βάρος της κατασκευής. Η ενίσχυση της τοιχοποιίας από τούβλα απαιτείται για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων ή με σημαντικά φορτία στους τοίχους.

 • Κοινωνική Δικτύωση

Θα Ήθελα Για Καλύμματα Δαπέδου